Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Poplatek za komunální odpad bude ovliněn i novým zákonem o odpadech

Poplatek za komunální odpad bude ovliněn i novým zákonem o odpadech

9. 12. 2020

Od příštího roku vstoupí v platnost nový zákon o odpadech, který byl dlouhou dobu tématem v poslanecké sněmovně. Zákon již podepsal i prezident republiky a v nejbližší době bude zařazen do Sbírky zákonů. Co tento zákon přinese je sice poměrně jednoznačné, ovšem nejisté jsou jeho důsledky. Kromě jiného se v zákoně bude upravovat hranice jednotlivých ukazatelů recyklovaných složek v celkovém množství vyprodukovaného odpadu. Jak toto pochopit laicky? Bude potřeba nastavit vyšší hranice pro tříděný odpad, obcím navíc budou hrozit sankce, pokud nastavené hranice nebudou dodržovány. Tato legislativa má i návaznosti na nejrůznější směrnice Rady Evropské unie či Evropského parlamentu.

I z tohoto důvodu, kromě neustálého navyšování cen za svozy odpadu či provozu sběrných dvorů, čeká nejen město Svitavy, ale víceméně celou zemi zvýšení poplatku za komunální odpad. Ve Svitavách půjde o navýšení o necelých 100 korun za každého plátce, navrhovaná částka pro zasedání zastupitelstva města byla 780 Kč na jednoho občana a tu zastupitelé dnes (9. prosince) schválili. Do této sumy se projevuje kromě svozu komunálního odpadu právě i separovaný sběr a nebezpečný a velkoobjemový odpad.

Vedení města společně s odborem životního prostředí městského úřadu zahájilo spolupráci se společností JRK, která má dlouholetou praxi v oblasti odpadového hospodářství. Společnými silami byly stanoveny cíle na další dekádu, důležité změny však budou probíhat už v následujících 3 letech. Hlavním cílem tohoto partnerství je předejít vzniku odpadů, maximalizovat míru třídění, problém skládkování ale také například zavést evidenční systém. Díky tomu by se mohlo lépe určovat, ve kterých lokalitách města je svoz odpadu efektivnější a kde je naopak nedostačující. První vlaštovkou by mohly být očipované kontejnery na plastový odpad, které obdrží 1400 domácností ve Svitavách.

Během roku 2021 dojde k očipování kontejnerů a popelnic na separovaný i komunální odpad na území města.  Dále všechny domácnosti dostanou odpadovou kartu, bez které nebude možné od ledna 2023 uložit bezplatně odpad na nově zrekonstruovaném sběrném dvoru.

K čemu všemu to povede? Slibujeme si od toho hledání ideálního systému, aby nedocházelo k rapidnímu navyšování poplatku za komunální odpad, větší využitelnost recyklování odpadu (především plastového v počátku), plnění státní i evropské legislativy a vyřešení dlouhodobého problému s přeplněnými kontejnery. Zároveň očekáváme, že podnikatelský odpad bude lépe evidován a nebude občanům prodražovat poplatek. 

Odborná firma také plánuje, ve spolupráci s odborem životního prostředí městského úřadu, informativní kampaň pro občany města Svitavy, se kterou by měla být veřejnost seznámena v průběhu roku 2021. Testovací provoz s označenými nádobami se plánuje od roku 2022, ostrý provoz již v roce 2023. Svoz odpadu bude i nadále na území města Svitav zajišťovat společnost LIKO, která se společně s městem podílí na realizaci tohoto systému.

Jiří Johanides