Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Péče o děti zaměstnanců bezpečnostních složek a nově i dalších profesí

Péče o děti zaměstnanců bezpečnostních složek a nově i dalších profesí

4. 11. 2020

Od 2. listopadu mohou do ZŠ a MŠ Sokolovská poslat své děti i zaměstnanci:

  • Úřadu práce České republiky
  • České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • Finanční správy České republiky
  • Ministerstva vnitra vyřizující agendu pobytu cizinců
  • školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
  • školního stravování
  • České pošty
  • a také pedagogičtí či nepedagogičtí pracovníci mateřské školy

Vláda nařizuje s účinností od 14. října 2020 00:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

 

V ORP Svitavy byla určena ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská 1. Tato škola bude zajišťovat nezbytnou péči v čase 6:30-16:00 hodin. V případě zájmu o využití této služby je nutné se den předem zkontaktovat paní ředitelku Ing. Alenu Vašákovou tel. 733735788.

Zároveň si Vás dovoluji informovat, že všem dětem (i těm kteří vykonávají distanční výuku v domácnosti) náleží právo na oběd ve školní jídelně za dotovanou cenu. Povinností školní jídelny je zajistit všechna hygienická a bezpečnostní opatření. David Šimek

Vážení rodiče,

od 14. 10. 2020 nabízíme rodičům vybraných profesí péči o jejich děti 1. - 5. třídy základní školy v době od 6:30 do 16:00 hodin na odloučeném pracovišti školy na ulici Pražská 2A, Svitavy (vedle sportovní haly). V příloze jsou základní informace o organizaci péče, které si pečlivě prostudujte. Zápisní lístek a čestné prohlášení máme případně k dispozici k vyplnění na místě. Dítě na následující den lze přihlásit nejpozději do 13:30 hodin. V případě Vašeho zájmu kontaktujte ředitelku školy Ing. Alenu Vašákovou, tel.: 733 735 788.