Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Nový vizuální styl města Svitavy

Nový vizuální styl města Svitavy

30. 4. 2020

Vážení Svitavané,

představujeme vám nový jednotný vizuální styl města Svitavy. Autory jsou Markéta Steinert a Jakub Gruber. Celý proces tvorby design manuálu, který určuje, jakým způsobem má město komunikovat s veřejností, trval více než rok. Jedná se o komplexní materiál obsahující hlavní ideovou koncepci, veškerá provedení logotypů, základní i doplňkovou barevnost, propagační texty a předměty, soubor šablon, tiskoviny, marketing a další. Do života a běžné praxe byl uveden 1. května 2020.

Základním kamenem celé komunikace je typografické logo Svitavy a vy.

Svitavy a vySlogan „a vy” promlouvá přímo k obyvatelům Svitav – je hlavně pro ně. Chceme budovat město pro život, a to společně s jeho občany. Vizuální styl prezentuje několik hlavních příběhů vždy s důrazem na vzájemnou komunikaci a emoce. Na jedné straně se představitelé a zástupci města snaží vytvářet prostředí pro spokojené a hrdé občany, úspěšné firmy, spolky a organizace. Na straně druhé pak sám občan ovlivňuje, jak se ve Svitavách máme. Je rovněž nositelem kultury ve městě. 

Možnosti využití vizuálního stylu jsou ještě širší – samotný tvar „a vy“ i „Svitavy“ se můžou v některých případech měnit také. Logo je dále navrženo tak, aby bylo možné do celého systému přidávat další organizace a společnosti v rámci jednotné komunikace města.

Hlavní myšlenkou k vytvoření nového vizuálního stylu bylo sjednocení všech grafických prvků a barev, které se v prezentaci města, městského úřadu i organizací objevovaly. Dále jsme chtěli zvýšit pocit sounáležitosti a vztahu k našemu městu.

Od začátku jsme pracovali s vizí maximální transparentnosti a zapojení veřejnosti do procesu tvorby. Hlavní cíle a záměry jsme s občany řešili u kulatého stolu za přítomnosti odborníků z oblasti marketingu a designu. Veřejnost jsme rovněž prostřednictvím všech distribučních kanálů vyzvali ke spolupráci při definici svitavského prostředí.

Následně jsme se obrátili na specialistu v oblasti veřejných soutěží na jednotnou vizuální komunikaci měst a obcí - agenturu Czechdesign. Ta zajistila celý proces výběru autora nového loga podle pravidel veřejných soutěží včetně sestavení odborné komise. Součástí spolupráce byl i moderovaný workshop, jehož výstupem byla definice hlavních asociací, benefitů a jedinečností města.

Komise sestavená z odborníků i zástupců města zhlédla návrhy od pěti designérů a jednomyslně vybrala vítěze - Markétu Steinert.

Doufáme, že nový vizuální styl bude v praxi a reálném životě dobře fungovat, že se s ním místní občané brzy ztotožní a budou jeho hrdou součástí. 

Podrobné informace včetně popisu celého procesu naleznete v přiložených odkazech.

Petr Šmerda

 

Vizuální styl města Svitavy

Příběh loga

Ukázky použití