Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Komunikace města Svitavy

Komunikace města Svitavy

27. 5. 2021

Zástupci města se v rámci svého poslání neustále snaží rozvíjet a budovat dobré jméno  města Svitavy. Vytvářet prostředí pro spokojené a hrdé občany, úspěšné firmy, spolky a organizace. Rovněž budovat Svitavy jako atraktivní destinaci v oblasti cestovního ruchu. Pro plnění tohoto poslání, je nutné rozvíjet oboustranné komunikační prostředí mezi zástupci města a širokou veřejností. Zpětná vazba od vás občanů je pro naši činnost klíčová.    
Rádi bychom vám přiblížili hlavní komunikační (distribuční) kanály města Svitavy, prostřednictvím kterých jsou informace předávány. Zde naleznete ověřené a relevantní zprávy.

Jak spolu hovoříme zhlédnete v přiložené komunikační příloze ZDE.

Petr Šmerda