Úvod » Nákup nového služebního vozidla pro město Svitavy

Nákup nového služebního vozidla pro město Svitavy

Druh zakázky: Zakázka malého rozsahu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva): Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Mgr. Jitka Svobodová
Roman Poláček
Michal Nedoma
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Mgr. Jitka Svobodová
Roman Poláček
Michal Nedoma
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva a hodnotící tabulka (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: Usnesení rady města ze dne 30. 9. 2019
Informace o námitkách: V případě zakázek malého rozsahu nelze podávat námitky
Datum podpisu smlouvy: 15. 10. 2019
Organizace zajišťující zakázku: Odbor vnitřní správy