Úvod » FZŠ – automobilová stříkačka

FZŠ – automobilová stříkačka

(veřejná zakázka na dodávky)

Druh zakázky: Zjednodušené podlimitní řízení
Výzva k podání nabídky: Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Pavel Mitáš - náhradník: Lenka Potrusilová
DiS. Ing. Boris Vrbka - náhradník: Ing. Marek Slabý
Jan Vrbka - náhradník: Ing. Radomír Drozd
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Ing. Petzr Hudský - náhradník: Ing. Jaroslav Čermák
Ing. Jiří Kyncl - náhradník: Zdeněk Korčák
Petr Lédl - náhradník: Roman Vrána
Libor Zelinka - náhradník: Ing. Milan Oblouk
Pavel Čížek - náhradník: Ing. Herbert Svoboda
Bc. Ilona Kociánová – náhradník Karel Chovanec
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: 28. 11. 2017
Informace o námitkách: Námitky nebyly podány.
Datum podpisu smlouvy: 20. 12. 2017
Organizace zajišťující zakázku: Odbor vnitřní správy