Úvod » Zbudování parkovacích ploch, chodníků a kontejnerového stání na tříděný odpad na sídlišti Malé náměstí

Zbudování parkovacích ploch, chodníků a kontejnerového stání na tříděný odpad na sídlišti Malé náměstí

Druh zakázky: Zakázka malého rozsahu
Výzva k podání nabídky: Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: In. Marek Antoš
Ing. Milan Oblouk
Pavel Čížek
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Ing. Lubomír Bačovský
Pavel Čížek
Miroslav Sedlák
Libor Zelinka
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: 13. 5. 2019
Informace o námitkách: Námitky nebyly podány
Datum podpisu smlouvy: 17. 5. 2019
Organizace zajišťující zakázku: Odbor životního prostředí