Úvod » Vložit akci do kalendáře

Vložit akci do kalendáře

 

Pro přidání akce do kalendáře akcí města Svitavy vyplňte prosím následující formulář.

Vaše akce bude odeslána ke schválení a nejpozději do 24 hodin přidána do kalendáře akcí města Svitavy.

 

Právnická osoba:
a)
b)
Fyzická osoba:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Pořadatel veřejné produkce je obeznámen se všemi ustanoveními Obecně závazné vyhlášky města Svitavy č. 7/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a z ní vyplývajícími povinnostmi.

Případné dotazy posílejte na: info@svitavy.cz

Kategorie: Jméno a příjmení, adresa pořadatele, telefonní číslo, e-mail

Odesláním formuláře beru na vědomí, že město Svitavy bude zpracovávat z titulu oprávněného zájmu osobní údaje v kategorii Jméno a příjmení, adresa pořadatele, telefonní číslo, e-mail, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje budou zpracovány v režimu odpovídajícího legislativního rámce ochrany osobních údajů v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy a právem Evropské unie. (viz www.svitavy.cz – Informace o zpracování osobních údajů). 

CAPTCHA
Tato otázka slouží k testování, zda jste nebo nejsou lidským návštěvníkem, a aby se zabránilo automatickému odesílání spamu.