Úvod » Rozšíření manipulačních ploch komunitní kompostárny Svitavy - nová příjezdová komunikace

Rozšíření manipulačních ploch komunitní kompostárny Svitavy - nová příjezdová komunikace

Druh zakázky: Zakázka malého rozsahu
Výzva k podání nabídky: Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: In. Marek Antoš
Ing. Milan Oblouk
Ing. Václav Košňar
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Ing. Petr Češka
Zdeněk Korčák
Ing. Herbert Svoboda
Ing. Břetislav Vévoda
Libor Zelinka
Protokol o posouzení a hodnocení nabídek: Protokol (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: 28. 1. 2019
Informace o námitkách: Námitky nebyly podány
Datum podpisu smlouvy: 20. 2. 2019
Organizace zajišťující zakázku: Odbor životního prostředí