Úvod » Rozpočet roku 2014

Rozpočet roku 2014I. Příjmy
Daňové příjmy 195 809.4
- daně 174 500.0
- poplatky 21 309.4
Nedaňové příjmy 67 901.9
- z vlastní činnosti vč. nájemného 62 882.0
- splátky půjček 5 019.9
Běžné dotace 26 125.1
BĚŽNÉ  PŘÍJMY  CELKEM 289 836.4
   
Příjmy z prodeje majetku 5 392.0
Kapitálové dotace 24 739.9
KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY CELKEM 30 131.9
   
PŘÍJMY CELKEM 319 968.3

 II. Výdaje
Odvětví  
   
Zemědělství a lesní hospodářství 1 208.0
Průmysl, obchod, služby 1 785.2
Doprava 15 293.0
Vodní hospodářství 329.0
Vzdělávání a školské služby 22 653.0
Kultura, církve, sdělovací prostředky 33 015.0
Tělovýchova a zájmová činnost 21 483.0
Zdravotnictví 104.0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 29 987.3
Ochrana životního prostředí 24 356.2
Sociální služby a pomoc 11 991.3
Bezpečnost, požární ochrana 11 298.2
Územní samospráva 66 928.6
Finanční operace 13 061.8
BĚŽNÉ  VÝDAJE  CELKEM 253 493.6
   
KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE 152 906.5
   
VÝDAJE  CELKEM 406 400.1
   
SCHODEK -86 431.8
FINANCOVÁNÍ 86 431.8
ROZDÍL 0.0

 III. Finance
Přijetí úvěrů, půjček 1 186.0
Splátky úvěrů -26 242.0
Převody ze základního běžného účtu 91 487.8
Hypoteční zástavní listy ČS 20 000.0
   
   
FINANCOVÁNÍ  CELKEM 86 431.8

 

Rozpočet města Svitavy byl schválen dne 12.3.2014.