Úvod » Rozpočet roku 2013

Rozpočet roku 2013I. Příjmy
Daňové příjmy 185 434.7
- daně 166 040.0
- poplatky 19 394.7
Nedaňové příjmy 65 956.7
- z vlastní činnosti vč. nájemného 61 513.8
- splátky půjček 4 442.9
Běžné dotace 26 315.8
BĚŽNÉ  PŘÍJMY  CELKEM 277 707.2
   
Příjmy z prodeje majetku 6 553.0
Kapitálové dotace 3 926.1
KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY CELKEM 10 479.1
   
PŘÍJMY CELKEM 288 186.3

 II. Výdaje
Oddíl  
   
10 - Zemědělství a lesní hospodářství 2 030.5
21 - Průmysl, obchod, služby 1 792.8
22 - Doprava 16 318.0
23 - Vodní hospodářství 357.0
31 - Vzdělání a věda 21 650.8
33 - Kultura, církve, sdělovací prostředky 27 891.0
34 - Tělovýchova a zájmová činnost 24 142.0
35 - Zdravotnictví 104.0
36 - Bydlení a územní rozvoj 31 544.0
37 - Ochrana životního prostředí 23 912.7
43 - Sociální věci 10 818.2
53 - Obrana, bezpečnost 10 435.3
61 - Územní samospráva 68 095.9
63 - Finanční operace 4 055.0
BĚŽNÉ  VÝDAJE  CELKEM 243 147.2
   
KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE 95 096.5
   
VÝDAJE  CELKEM 338 243.7
   
SCHODEK -50 057.4
FINANCOVÁNÍ 50 057.4
ROZDÍL 0.0
   
  1 186.0
Splátky úvěrů -26 242.0
Převody ze základního běžného účtu 91 487.8
Hypoteční zástavní listy ČS 20 000.0
   
   
FINANCOVÁNÍ  CELKEM 86 431.8

 III. Finance
Přijetí úvěrů, půjček 4 652.3
Splátky úvěrů -23 120.0
Převody ze základního běžného účtu 74 565.8
Hypoteční zástavní listy ČS 20 016.0
   
   
FINANCOVÁNÍ  CELKEM 50 057.4

 

Rozpočet města Svitavy byl schválen dne 6.3.2013.