Úvod » Rozpočet roku 2012

Rozpočet roku 2012I. Příjmy
Daňové příjmy 160 575.9
- daně 146 900.0
- poplatky 13 675.9
Nedaňové příjmy 65 446.4
- z vlastní činnosti vč. nájemného 61 731.0
- splátky půjček 3 715.4
Běžné dotace 36 034.9
BĚŽNÉ  PŘÍJMY  CELKEM 262 057.2
   
Příjmy z prodeje majetku 12 085.0
Kapitálové dotace 16 344.8
KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY CELKEM 28 429.8
   
PŘÍJMY CELKEM 290 487.0

 II. Výdaje
Oddíl  
   
10 - Zemědělství a lesní hospodářství 917.0
21 - Průmysl, obchod, služby 2 235.9
22 - Doprava 1 572.0
23 - Vodní hospodářství 204.0
31 - Vzdělání a věda 22 695.7
33 - Kultura, církve, sdělovací prostředky 25 997.9
34 - Tělovýchova a zájmová činnost 23 115.0
35 - Zdravotnictví 14.0
36 - Bydlení a územní rozvoj 54 778.3
37 - Ochrana životního prostředí 14 211.5
43 - Sociální věci 11 100.6
53 - Obrana, bezpečnost 9 201.0
61 - Územní samospráva 71 854.7
63 - Finanční operace 3 137.0
BĚŽNÉ  VÝDAJE  CELKEM 241 034.6
   
KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE 105 550.5
   
VÝDAJE  CELKEM 346 585.1
   
SCHODEK -56 098.1
FINANCOVÁNÍ 56 098.1
ROZDÍL 0.0

 III. Finance
Přijetí úvěrů, půjček 4 652.3
Splátky úvěrů -23 120.0
Převody ze základního běžného účtu 74 565.8
   
   
FINANCOVÁNÍ  CELKEM 56 098.1

 

Rozpočet města Svitavy schválen dne 29. 2. 2012