Úvod » Rozpočet roku 2011

Rozpočet roku 2011



I. Příjmy
Daňové příjmy 179 176,8
- daně 162 500,00
- poplatky 16 676,80
Nedaňové příjmy 59 244,60
- z vlastní činnosti vč. nájemného 55 242,70
- splátky půjček 4 001,90
Běžné dotace 124 852,60
BĚŽNÉ  PŘÍJMY  CELKEM 353 274,00
   
Příjmy z prodeje majetku 14 186,80
Kapitálové dotace 17 589,90
KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY CELKEM 31 776,70

 



II. Výdaje
Oddíl  
   
10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1 017,00
21 - Průmysl, obchod, služby 2 312,40
22 - Doprava 1 445,00
23 - Vodní hospodářství 238,7
31 - Vzdělání a věda 20 913,40
33 - Kultura, církve, sdělovací prostředky 25 040,90
34 - Tělovýchova a zájmová činnost 22 883,50
35 - Zdravotnictví 104
36 - Bydlení a územní rozvoj 53 763,40
37 - Ochrana životního prostředí 12 974,30
43 - Sociální péče 94 758,40
53 - Obrana, bezpečnost 8 978,00
61 - Územní samospráva 77 606,80
63 - Finanční operace 19 231,00
BĚŽNÉ  VÝDAJE CELKEM 341 266,80
   
KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE 116 260,10
   
   
SCHODEK -62 476,20
FINANCOVÁNÍ 62 476,20
ROZDÍL 0.0

 



III. Finance
Přijetí úvěrů, půjček 23 844,90
Splátky úvěrů -25 709,00
Převody ze základního běžného účtu 64 340,30
   
   
FINANCOVÁNÍ  CELKEM 62 476,20

 

Rozpočet města Svitavy schválen dne 2. 3. 2011