Úvod » Rozpočet roku 2010

Rozpočet roku 2010I. Příjmy
Daňové příjmy 172 843,0
- daně 156 000,00
- poplatky 16 843,00
Nedaňové příjmy 59 423,20
- z vlastní činnosti vč. nájemného 51 678,40
- splátky půjček 7 744,80
Běžné dotace 121 708,30
BĚŽNÉ  PŘÍJMY  CELKEM 353 974,50
   
Příjmy z prodeje majetku 26 505,50
Kapitálové dotace 48 065,30
KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY CELKEM 74 570,80

 II. Výdaje
Oddíl  
   
10 - Zemědělství a lesní hospodářství 865,5
21 - Průmysl, obchod, služby 2 252,30
22 - Doprava 8 942,90
23 - Vodní hospodářství 442
31 - Vzdělání a věda 20 423,00
33 - Kultura, církve, sdělovací prostředky 26 279,50
34 - Tělovýchova a zájmová činnost 17 225,00
35 - Zdravotnictví 104
36 - Bydlení a územní rozvoj 50 208,80
37 - Ochrana životního prostředí 11 785,60
43 - Sociální péče 88 691,20
53 - Obrana, bezpečnost 8 405,40
61 - Územní samospráva 71 216,20
63 - Finanční operace 20 630,00
BĚŽNÉ  VÝDAJE CELKEM 327 471,40
   
KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE 148 402,00
   
VÝDAJE  CELKEM 475 873,40
   
SCHODEK -47 328,10
FINANCOVÁNÍ 47 328,10
ROZDÍL 0

 III. Finance
Přijetí úvěrů, půjček 20 826,20
Splátky úvěrů -23 665,00
Převody ze základního běžného účtu 50 166,90
   
   
FINANCOVÁNÍ  CELKEM 47 328,10

 

Rozpočet města Svitavy schválen dne 10. 3. 2010