Úvod » Rekonstrukce kanalizace v ul. Palackého, Svitavy

Rekonstrukce kanalizace v ul. Palackého, Svitavy

Druh zakázky: Zakázka malého rozsahu
Výzva k podání nabídky: (výzva): Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: In. Marek Antoš
Jiří Šašek
Pavel Čížek
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Ing. Lubomír Bačovský
Pavel Čížek
Ing. Břetislav Vévoda
Ing. Petr Češka
Libor Zelinka
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Protokol (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: 02. 09. 2019
Informace o námitkách: námitky nebyly podány
Datum podpisu smlouvy: 03. 09. 2019
Organizace zajišťující zakázku: Odbor životního prostředí