Úvod » Opravné prostředky

Opravné prostředky

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutím odborů městského úřadu a orgánů města:

 1. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PROTI ROZHODNUTÍ ODBORU
  se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

  Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projednává rada města, starosta nebo tajemník.

  Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

 2. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PROTI ROZHODNUTÍ ORGÁNŮ MĚSTA
  Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo rady města, učiněné ve správním řízení, se podávají poštou nebo na podatelně odboru vnitřních věcí městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

  Proti opatřením rady nebo zastupitelstva města v samostatné působnosti, která odporují zákonům, nebo jiným právním předpisům, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření ministerstvu vnitra.

  Proti opatřením rady nebo zastupitelstva města v přenesené působnosti, která odporují zákonům, nebo jiným právním předpisům, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na zrušení tohoto opatření Krajskému úřadu Pardubického kraje.

  Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.