Úvod » Odbor » Sociální služby města svitavy

Sociální služby města svitavy

Vedoucí organizační složky:
Bc. Sandra Karpíšková, DiS.
tel.: 723 055 493
e-mail: sandra.karpiskova@svitavy.cz

 

Sídlo organizační složky:
Nádražní 2323/10 b,
Svitavy 568 02

 

 

Popis činnosti:

Azylový dům:

Podstatou služby je poskytnutí přechodného ubytování za současné motivace k aktivitě a pomoc s navržením a realizací způsobů, jak si zajistit vlastní bydlení.

Noclehárna:

Posláním služby noclehárna je předcházet újmám na zdraví a životech osob bez domova. Poskytnutí bezpečného přespání, zajištění podmínek pro hygienu a možnost přípravy jednoduché stravy a pití.

Nízkoprahové denní zařízení:

Posláním nízkoprahového denního centra je umožnit osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, trávit čas v bezpečném prostředí.

Sociální rehabilitace:

Posláním služby je poskytovat podporu a provázení na cestě k běžnému životu lidem bez domova, kteří jsou sociálně vyloučení, a tudíž obtížně zaměstnatelní. Pomáhat prostřednictvím rozvoje jejich schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem činností.

Terénní programy:

Usilují o snížení sociálních rizik plynoucích z nepříznivé životní situace, ve které se uvedené osoby nacházejí, pomáhají posilovat jejich samostatnost při řešení sociálních a životních obtíží a začlenění uvedených osob do společnosti.

Ubytovna Máchova alej 16

Poskytuje ubytování osobám bez přístřeší, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Informace o žádostech o vybraných službách najdete na portále občana

Poskytované služby

 

SLUŽBA

KONTAKT

CÍLOVÁ SKUPINA

KAPACITA

Azylový dům

703 187 849

osoby starší 18 let bez přístřeší

16 lůžek pro muže

3 lůžka pro ženy

Noclehárna

703 187 848

osoby starší 18 let bez přístřeší

8 lůžek pro muže

4 lůžka pro ženy

Nízkoprahové

denní centrum

703 187 848

osoby starší 18 let bez přístřeší

12 míst

Sociální rehabilitace

703 187 848

osoby starší 18 let bez přístřeší

12 tréninkových

pracovních míst

Terénní programy

730 183 894

osoby 7-80 let v lokalitě ORP Svitavy

75 klientů

Ubytovna - Máchova alej 16

705 722 490

osoby starší 18 let bez přístřeší

12 lůžek pro muže

Ubytovna - U Mlýnského potoka 14 705 722 490

osoby starší 18 let bez přístřeší

18 lůžek

 

Provoz sociální služby azylové domy je spolufinancován v rámci projektu Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém kraji financovaného z Operačního programu Zaměstnanost plus pod reg.č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000408. Viz odkaz:  https://www.pardubickykraj.cz/projekty-spolufinancovane-eu-osv