Úvod » Odbor » Odbor výstavby

Odbor výstavby

Vedoucí odboru:
Mgr. Roman Poláček
tel: 461 550 230, 602 776 724
e-mail: roman.polacek@svitavy.cz

 

Sídlo odboru:
T. G. Masaryka 40/25
Svitavy 568 02

 

 

Úřední hodiny

Pondělí: 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00
Středa: 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00

V měsících červenec a srpen jsou úřední hodiny následující:  

Pondělí: 6:30 - 11:30, 12:00 - 16:00
Středa: 6:30 - 11:30, 12:00 - 16:00
 

 

Kompletní seznam kontaktů

 

Všechny potřebné formuláře a návody naleznete na Portálu občana

 

Stavební úřad:

Vlastníci dopravní a technické infrastruktury

Dotčené orgány

Správní obvod obce s rozšířenou působností Svitavy – obecný stavební úřad: Dětřichov, Hradec nad Svitavou, Javorník, Kamenná Horka, Koclířov, Kukle, Mikuleč, Opatov, Opatovec, Radiměř, Rohozná, Sklené, Svitavy, Vendolí

Úředníci stavebního úřadu:

Michal Fukar (michal.fukar@svitavy.cz, tel. 461 550 233, mob. 605 102 893)

- vyřizuje obce Kukle, Opatov, Opatovec, Koclířov, Svitavy (část)

Luděk Harašta (ludek.harasta@svitavy.cz, tel. 461 550 235, mob. 602 776 719)

- vyřizuje obce Hradec nad Svitavou, Radiměř, Rohozná, Sklené, Svitavy (část)

Ing. Helena Kocumová (helena.kocumova@svitavy.cz, tel. 461 550 236, mob. 737 275 714) 

- vyřizuje obce Dětřichov, Javorník, Kamenná Horka, Mikuleč, Vendolí, Svitavy (část)

Lenka Makovská (lenka.makovska@svitavy.cz, tel. 461 550 234, mob. 606 709 948)

- vyřizuje město Svitavy

Bc. Hana Vodehnalová (hana.vodehnalova@svitavy.cz, tel. 461 550 292, mob. 605 851 720)
- vyřizuje město Svitavy
 

 

Úřad územního plánování:

Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy – úplná aktualizace 2020

Přehled platné a projednávané územně plánovací dokumentace obcí obce s rozšířenou působností Svitavy

Správní obvod obce s rozšířenou působností Svitavy – úřad územního plánování: Banín, Bělá nad Svitavou, Bohuňov, Brněnec, Březová nad Svitavou, Dětřichov, Hradec nad Svitavou, Chrastavec, Javorník, Kamenná Horka, Karle, Koclířov, Kukle, Lavičné, Mikuleč, Opatov, Opatovec, Pohledy, Radiměř, Rohozná, Rozhraní, Rudná, Sklené, Svitavy, Študlov, Vendolí, Vítějeves, Želivsko

 

Úředníci úřadu územního plánování:

Dagmar Korcová (dagmar.korcova@svitavy.cz, tel. 461 550 291, mob. 602 776 716)
- vykonává územně plánovací činnost ve správním obvodu

Ing. Michaela Coufalová (michaela.coufalova@svitavy.cz, tel. 461 550 237, mob. 605 860 475)
- vykonává územně plánovací činnost ve správním obvodu

Ing. arch. František Stratil (frantisek.stratil@svitavy.cz, tel. 461 550 210, mob. 737 208 641)
- správce geografického informačního systému, pořizuje územně analytické podklady, vydává stanoviska o poloze telekomunikačního vedení v majetku města Svitavy

 

Koordinovaná závazná stanoviska:

Renata Havranová (renata.havranova@svitavy.cz, tel. 461 550 231)
- vyřizuje žádosti o koordinovaná závazná stanoviska

 

Nahlížení do spisu:

Lenka Lustyková (lenka.lustykova@svitavy.cz, tel. 461 550 232, mob. 604 297 410)
- vyřizuje žádosti o povolení nahlížení do ukončených spisů 
 

Popis činnosti odboru

Odbor výstavby vydává stanoviska o poloze telekomunikačního vedení v majetku města Svitavy, na úseku přenesené působnosti ve svěřeném správním obvodu vykonává agendu obecného stavebního úřadu a úřadu územního plánování dle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je editorem v základním registru RUIAN dle zákona o základních registrech, dále ve svěřeném správním obvodu vykonává agendu vyvlastňovacího úřadu na základě vyvlastňovacího zákona, vydává koordinovaná závazná stanoviska a vyhotovuje statistické výkazy pro Český statistický úřad související se stavební činností ve svěřeném správním obvodu. Rozhoduje o přidělování čísel popisných, evidenčních a orientačních na území města Svitavy.