Úvod » Odbor » Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy

Vedoucí odboru:
Mgr. Jitka Svobodová
tel: 461 550 400
e-mail: jitka.svobodova@svitavy.cz

Sídlo odboru:
Dvořákova 2176/3
Svitavy 568 02

 

 

Úřední hodiny

Pondělí: 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00
Středa: 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00

 

Kompletní seznam kontaktů

Krizové řízení

Popis činnosti odboru

Odbor vnitřní správy zajišťuje spisovou službu pro úřad, městskou policii a organizační složky města, komplexní správu služebních vozidel městského úřadu, městské policie a organizačních složek města, komplexní správu objektů městského úřadu, hasičské zbrojnice, zajišťuje jejich vnitřní vybavení a zabezpečuje údržbu tohoto majetku. Zajišťuje plnění všech úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poskytuje metodický a administrativní servis komisi pro vyřazování movitého majetku, zajišťuje technické vybavení volebních místností, zpracovává interní provozně technické, hygienické a další předpisy. Podatelny poskytují prvotní informace o činnosti úřadu, vybírají místní a správní poplatky, zajišťují prodej parkovacích známek.