Úvod » Odbor » Odbor správních činností

Odbor správních činností

Vedoucí odboru:
Mgr. Ing. Pavla Velecká
tel.: 461 550 410
e-mail: pavla.velecka@svitavy.cz

 

Sídlo odboru:
Dvořákova 2176/3
Svitavy 568 02

 

Úřední hodiny:

Pondělí 7:30 - 11:45, 12:30 - 17:00

Středa   7:30 - 11:45, 12:30 - 17:00

Rozšířené úřední hodiny na úseku ověřování, Czech POINT, občanských průkazů, cestovních dokladů a trvalých pobytů:

Pondělí  7:30 – 11:45, 12:30 – 17:00
Úterý 7:30 – 11:30  
Středa 7:30 – 11:45, 12:30 – 17:00
Pátek 7:30 – 11:00  

 

Mimo úřední hodiny si můžete zarezervovat čas k vyřízení úředních záležitostí prostřednictvím objednávkového systému

 

Kompletní seznam kontaktů

 

Popis činnosti odboru

Odbor správních činností zajišťuje agendu občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a rodných čísel, plní úkoly na úseku veřejných sbírek a úkony týkající se obecní symboliky. Odbor dále zabezpečuje matriční agendu, ověřování pravosti podpisů a ověřování kopií listin, zajišťuje kontaktní místo Czech POINT – vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Ve spolupráci s odborem výstavy připravuje podklady pro označení částí města, ulic, veřejných prostranství a číslování domů. V gesci odboru je také agenda voleb, referenda a práva shromažďovacího. Odbor projednává přestupky, jejichž skutková podstata je vymezena v zákoně o některých přestupcích nebo v jiném právním předpise, pokud nejsou svěřeny náplní činností jinému z odborů MěÚ nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy. Odbor vypracovává zprávy o občanech města na základě žádosti orgánů činných v trestním řízení, občanskoprávním řízení, orgánů státní správy a organizací, stanoví-li tak obecně závazný předpis.