Úvod » Odbor » Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor obecní živnostenský úřad

Vedoucí odboru:
Mgr. Rudolf Grim
tel: 461 550 280
e-mail: rudolf.grim@svitavy.cz

 

Sídlo odboru:
T. G. Masaryka 40/25
Svitavy 568 02

 

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00
Středa: 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00

Mimo úřední hodiny si můžete zarezervovat čas k vyřízení úředních záležitostí prostřednictvím objednávkového systému

Úřední hodiny v období od 1.7.2024 – 31.8.2024

Pondělí:  6:30 – 11:30, 12:00 – 16:00
Středa:    6:30 – 11:30, 12:00 – 16:00

Mimo úřední hodiny si můžete zarezervovat čas k vyřízení úředních záležitostí prostřednictvím objednávkového systému

 

Popis činnosti odboru

Odbor obecní živnostenský úřad vykonává agendu Centrálního registračního místa pro podnikatele, provádí úkony v rozsahu živnostenského zákona, vydává rozhodnutí týkající se provozování koncesovaných živností, zprostředkovává i oznámení vybraných údajů pro další orgány státní správy (finanční úřad, správu sociálního zabezpečení, apod.), poskytuje informace a kontakty s Jednotným kontaktním místem při živnostenském úřadě v Pardubicích, stejně tak i pro činnosti týkající se Hospodářské komory. Vykonává živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona, vykonává dozorovou činnost nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, vede živnostenský rejstřík a vydává z něj výpisy, vydává potvrzení o neexistenci zápisu osoby (fyzické i právnické) v živnostenském rejstříku, vede agendu podnikání v zemědělství.

Všechny potřebné formuláře a návody naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Formuláře pro elektronické vyplnění žádostí naleznete zde. Před  jejich vyplněním doporučujeme kontaktovat živnostenský úřad.

 

Užitečné odkazy

  • Živnostenský rejstříkzde lze najít aktuální informace o podnikatelských subjektech (právnických a fyzických osobách), které podnikají na základě zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. 
  • Obchodní rejstříkzde lze nalézt informace o právnických osobách, které zde mají povinnost být zapsané. 
  • Registr ekonomických subjektů – v tomto registru, jehož správcem je Český statistický úřad jsou informace o subjektech, které vykonávají činnost na základě různých právních předpisů, tj. nejen živnostenského zákona. Podrobné informace naleznete zde

Zpět na kompletní seznam kontaktů.