Úvod » Odbor » Odbor kancelář starosty a tajemníka

Odbor kancelář starosty a tajemníka

Vedoucí odboru:
Bc. Lubomír Dobeš
tajemník Městského úřadu Svitavy
tel: 461 550 311
e-mail: lubomir.dobes@svitavy.cz

Sídlo odboru:
T. G. Masaryka 5/35
Svitavy 568 02

 

 

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00
Středa: 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00

 

Popis činnosti odboru

Odbor kanceláře starosty a tajemníka technicky, organizačně a administrativně zabezpečuje jednání zastupitelstva a rady města, vede evidenci vyhlášek města, personální a mzdovou agendu, zajišťuje činnost na úseku prevence kriminality. Oddělení informatiky zajišťuje koncepční rozvoj městského informačního systému, správu technické, programové i datové základny informačního systému a plní úkoly správce internetových stránek města.