Úvod » Odbor » Odbor financí

Odbor financí

Vedoucí odboru:
Ing. Helena Koudelková
tel. 461 550 440
e-mail: helena.koudelkova@svitavy.cz

Sídlo odboru:
T.G. Masaryka 25

 

 

 

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00
Středa: 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00

 

Kompletní seznam kontaktů

 

Všechny potřebné formuláře a návody naleznete na Portálu občana

 

Popis činnosti odboru
Odbor financí sestavuje rozpočet města včetně finančních vztahů k městem zřízeným a založeným organizacím. Zpracovává ekonomické rozbory hospodaření města a jeho organizací a předkládá je orgánům města. Zpracovává podklady pro finanční vypořádání ve vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje. Vede evidenci přijatých dotací, sleduje jejich čerpání a plnění specifických podmínek ekonomického charakteru ve vztahu k rozpočtu města. Provádí úhrady faktur, sleduje termíny splatnosti došlých faktur. Vymáhá nedoplatky a dluhy ve stanovené lhůtě nezaplacené, pokud jejich vymáhání není svěřeno jinému odboru. Zajišťuje naplňování zákona o cenách v oblasti vydávání nařízení města o regulaci cen.

Zajišťuje naplňování zákona o cenách v oblasti vydávání nařízení města o regulaci cen.