Úvod » Občan a úřad » Samospráva » Zastupitelstvo města » Výbory zastupitelstva města

Výbory zastupitelstva města

Výbor majetkoprávní

Předseda: p. Pavel Čížek

členové:

 • p. Václav Koukal
 • JUDr. David Švec
 • MUDr. Pavel Ingr
 • JUDr. Miloš Vízdal
 • p. Libor Zelinka
 • p. Dagmar Křečková
 • Ing. Martin Dědourek
 • Mgr. Milan Šváb

Zpráva o činnosti:

 

Výbor finanční

Předseda: Ing. Jaroslav Kytýr

členové:

 • Ing. Pavel Špaček
 • Ing. Veronika Žižková
 • Mgr. Jiří Brýdl
 • Ing. Martin Lepold
 • Mgr. František Richter
 • p. Daniel Veselský

"Výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva města a jeho zřízení je dle zákona o obcích povinné. Hlavní náplní činnosti je provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky města. Plní i další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města."

 

Výbor kontrolní

Předseda: p. Libor Zelinka

členové:

 • p. Marcel Veselý
 • Mgr. Pavel Brandejs
 • Bc. Lenka Jurenová
 • p. Martin Matoušek
 • MUDr. Vítězslav Podivínský
 • p. Jaroslava Pásková 

"Výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva města a jeho zřízení je dle zákona o obcích povinné. Hlavní náplní činnosti je provádění kontroly plnění usnesení zastupitelstva a rady města a kontrola dodržování právních předpisů finančním výborem a městským úřadem na úseku samostatné působnosti. Plní i další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města."