Úvod » Občan a úřad » Služby úřadu » Můžete se objednat » Soc. práv. ochr. dětí
Vybraný termín: nevybrán

Soc. práv. ochr. dětí

Kategorie: Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail

Potvrzením registrace do objednávkového systému beru na vědomí, že město Svitavy bude zpracovávat z titulu oprávněného zájmu osobní údaje v kategorii Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje budou zpracovány v režimu odpovídajícího legislativního rámce ochrany osobních údajů v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy a právem Evropské unie. (viz www.svitavy.cz – Informace o zpracování osobních údajů). 

CAPTCHA
Tato otázka slouží k testování, zda jste nebo nejsou lidským návštěvníkem, a aby se zabránilo automatickému odesílání spamu.
Doplňující informace: 

V této agendě uvádějte ve zpětném kontaktu telefonní číslo, na kterém Vás naši pracovníci mohou zastihnout pro dohodu dalšího postupu před Vaší osobní návštěvou.

Objednávkový systém je určen pro:

  • občany zajímající se o problematiku péče o děti
  • zájemce o zprostředkování náhradní rodinné péče
  • klienty kurátora pro mládež
  • klienty kurátora pro dospělé

Pokud jste se zapsali a tento sjednaný termín vám přestal vyhovovat a nelze jej on-line zrušit, informujte o této změně příslušné úřednice na email: svetlana.richtrova@svitavy.cz

Pokud nemáte stálou možnost přístupu k internetu, je možné se objednat osobně nebo telefonicky prostřednictvím přes podatelny Městského úřadu (tel. 461 550 401 a 461 550 211) nebo Informačního centra města Svitavy na náměstí Míru (tel. 461 534 300).