Úvod » Občan a úřad » Služby úřadu » Můžete se objednat » Rybářské lístky

Rybářské lístky

Kategorie: Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail

Potvrzením registrace do objednávkového systému beru na vědomí, že město Svitavy bude zpracovávat z titulu oprávněného zájmu osobní údaje v kategorii Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje budou zpracovány v režimu odpovídajícího legislativního rámce ochrany osobních údajů v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy a právem Evropské unie. (viz www.svitavy.cz – Informace o zpracování osobních údajů). 

CAPTCHA
Tato otázka slouží k testování, zda jste nebo nejsou lidským návštěvníkem, a aby se zabránilo automatickému odesílání spamu.
Doplňující informace: 

Objednávkový systém je určen pro žadatele o:

  • vydání rybářského lístku

Níže uvedené členění informuje žadatele o době platnosti rybářského lístku a výši správního poplatku:

  • 30 dní - správní poplatek 200,- Kč
  • 10 let - správní poplatek 500,- Kč
  • 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce - správní poplatek 250,- Kč
  • neurčito - správní poplatek 1.000,- Kč

K žádostí o vydání rybářského lístku nutno předložit platný občanský průkaz a dříve vydaný rybářský lístek nebo osvědčení o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku.

Každý žadatel se může objednat na určitý čas mimo úřední den – v úterý a čtvrtek, kdy bude odbaven v čase, který si sám zvolil. K zápisu stačí zadat pouze jméno a příjmení, pro případný kontakt stačí zapsat telefon nebo e-mail. Tato uvedená data jsou neveřejná a dalším žadatelům se nezobrazí.

V stanoveném čase je vyřízen pouze 1 žadatel.

Pokud jste se zapsali a tento sjednaný termín vám přestal vyhovovat a nelze jej on-line zrušit, informujte o této změně příslušné úředníky na email: vit.baranek@svitavy.cz nebo iva.hamerska@svitavy.cz

Pokud nemáte stálou možnost přístupu k internetu, je možné se objednat osobně nebo telefonicky prostřednictvím přes podatelny Městského úřadu (tel. 461 550 401 a 461 550 211) nebo Informačního centra města Svitavy na náměstí Míru (tel. 461 534 300).