Úvod » Občan a úřad » Potřebuji vyřídit » Internetové Fórum

Internetové fórum

 • 4. 2. 2018

  Dobrý den,
  chtěl bych prosím reagovat na umístění nové dopravní značky B28 - "Zákaz zastavení" na ulici Olbrachtova,která je umístěna hned za křižovatkou se silnicí II/366 ve směru jízdy ke sportovní hale.
  Respektuji umístění nové značky z důvodu bezpečného výjezdu požárních vozidel. Chci ale podotknout,že touto značkou jste zcela znemožnili všem obyvatelům domu Olbrachtova 2,2a (24 rodin) zastavení před domem z jakéhokoliv důvodu (nakládka,vykládka).To samé platí pro všechny řemeslníky,stěhováky atd. Prosím Vás o zvážení jestli nelze značku vyměnit za značku B29 - " Zákaz stání " , která by obyvatelům domu alespoň umožnila vyložit a naložit náklad a vozidla by tam nezůstávala stát.A požární vozidla by měla zajištěný bezpečný výjezd.Za obyvatele domu Olbrachtova 2,2a Weber Roman.

  Děkuji za projednání.

  Dobrý den,

  dovoluji si reagovat na Vaši otázku ohledně umístění dopravní značky na ulici Olbrachtova a pokusím se Vám celou věc vysvětlit. Máte pravdu, že v nedávné době byla na ulici Olbrachtova instalována dopravní značka B 28 - zákaz zastavení. Předmětná zákazová značka platí od jejího umístění při odbočení z ulice Pražská po křižovatku s ulicí Chelčického. Instalace značky proběhla na základě předchozího schválení a doporučení ze strany Policie ČR a na základě vydaného rozhodnutí odboru dopravy Městského úřadu Svitavy. V první řadě jde o zvýšení bezpečnosti v dopravě (jak řidičů vozidel, tak chodců, cyklistů apod.) v inkriminovaném místě. Do úvahy byl vzat též iniciační požadavek  HZS Svitavy, jelikož průjezd těžké techniky hasičů byl v dotčeném místě mnohdy velmi komplikovaný. Na základě všech těchto atributů bylo rozhodnuto o umístění značky B 28 - zákaz zastavení a nikoli značky B 29 - zákaz stání. Rozhodnutí a jeho odůvodnění je k dispozici na odboru dopravy MÚ Svitavy a bylo řádně zveřejněno. V současné době je tedy znemožněno zaparkování vozidla před domem v ulici Olbrachtova č.2, 2a, např. za účelem složení či vyložení nákladu, přepravy osob apod. V okolí těchto domů se však nacházejí parkoviště, jednak před obchodem z potravinami a dále u sportovní haly, kde je parkování umožněno. Další parkovací místa jsou v ulici Chelčického či Olbrachtova. Rozumím Vám, že je někdy potřeba zaparkovat vozidlo co nejblíže ke vchodu, např. při stěhování. Pokud taková situace nastane, nevidím problém v tom, že dotyčný zavolá či zajde k nám na městskou policii a domluví se na vyjímce na nezbytně nutnou dobu. Takové případy však musí být jen ojedinělé. Nelze tak akceptovat svévolné parkování na tomto místě. Závěrem Vám sděluji, že musíme jednat v rámci zákona a  případné zde nepovolené parkování řešit.  
   
  Mgr. Rostislav Bednář
  velitel městské policie