Úvod » Občan a úřad » Služby úřadu » Internetové Fórum

Internetové fórum

 • 8. 11. 2018

  Dobrý den,
  Chtěla bych se zeptat, jestli by bylo možné nainstalovat zrcadlo na ulici Olbrachtova, v místě kde se z Červenice vyjíždí na ulici Olbrachtova. Kdykoli vyjíždím z Červenice tak je to tam hodně nepřehledný..Auta si musí najíždět hodně do křižovatky a není to moc bezpečné..Jezdím tudy denně několikrát a je to nebezpečné jak pro auta jedoucí po Olbrachtově silnici, tak pro auta vyjíždějící z Červenice..

  2. Dále bych se chtěla zeptat, jestli se neuvažuje o nějakém plošinovém chodníku podél silnice na hrázi u Dolního rybníka..Tam je také veliký provoz jak aut, tak cyklistů a i chodců..Jezdím tady denně několikrát a když vidím ten provoz a bezohledné řidiče tak mě je ouvej.
  Děkuji moc Novotná Míša

  Dobrý den,

  děkujeme za Vaše dotazy. Z pohledu bezpečnosti silničního provozu se křižovatka tvaru "T" ulic Olbrachtova a Na Červenici nejeví jako místo nebezpečné, na kterém by byl častý výskyt dopravních nehod. V minulosti zde žádné dopravní nehody nebyly. Šířkové uspořádání i rozhledové poměry, za předpokladu, že budou všichni řidiči dodržovat předpisy o silničním provozu, jsou zde dostatečné. V daném prostoru by musela být umístěna dopravní zrcadla dvě, aby řidič měl přehled o vozidlech přijíždějících z obou směrů jízdy na ulici Olbrachtova. Takových křižovatek je ve městě mnoho a znamenalo by to jen další instalaci dopravních zrcadel, která dle našeho názoru neřeší v mnoha případech nedodržovaní pravidel silničního provozu.

  K výstavbě chodníku na hrázi Dolního rybníka uvádíme, že hráz rybníka je součástí rybníka a je v majetku Českého rybářského svazu. V majetku města je pouze komunikace vedoucí po hrázi. Výstavba chodníku by byla významným zásahem do konstrukce hráze a navíc by to byla stavba na cizím pozemku, což není možné. Z tohoto důvodu se o stavbě chodníku neuvažuje.

  S pozdravem a přáním příjemného dne

  Dirr Radek
  odbor dopravy

 • 22. 10. 2018

  Dobrý den,
  ve vybetonovaném korytě výpusti suchého poldru, v místě křížení se železniční tratí do Poličky, někdo navezl  vlečku zeminy a suti. Je to záměr nebo vandalství? Při větším dešti by pravděpodobně došlo k ucpání vstupu potoka do podzemního vedení, které se nachází jenom pár metrů od popisované situace.

  S pozdravem.
  Štefánik

  Dobrý den,

  děkujeme za Vaši zprávu. Uvedenou záležitost řeší odbor životního prostředí. Pročištění koryta zajistil správce vodního toku, Povodí Moravy, s.p. dne 23.10. 2018. Odstranění zbytku navážky bude projednáno s vlastníkem pozemku v polovině listopadu tohoto roku.

  (Marek Antoš, OŽP)

 • 29. 8. 2018

  Dobrý den.Prosím kdy se začne opravovat silnice před kojeneckým ústavem.Je to tam jak tankodrom,když jedete s dětmi na kole nebo v kočárku tak máte strach,že vám vypadnou.Kdo chce jet na cyklotrasu musí se tu prohrkat přes díry.Děkuji za odpověď.

  Dobrý den,

  k Vámi uváděné pozemní komunikaci na ulici U Kojeneckého ústavu, Vám tímto sděluji, že se jedná o starší penetrační vozovku. Na komunikaci bylo v historii provedeno několik zásahů, kdy se jedná především o zásahy po inženýrských sítích. Po celé délce vozovky se tvoří opakovaně výtluky, přičemž opakovaná tvorba výtluků je zřejmě ovlivněna právě shora uvedenými zásahy a jejich následným špatným odstraněním. Stav komunikace dále odpovídá také nedostatečné konstrukci vozovky a stav vozovky také zhoršuje i provoz těžké techniky, která se v těchto místech občas vyskytuje. V současné době bude ze strany společnosti SPORTES Svitavy s. r. o., jako správce místních komunikací, provedena oprava výtluků. Celkový stav komunikace se tedy, alespoň částečně zlepší. V návaznosti na opravu výtluků bude provedena i oprava spár po starých zásazích, což také přispěje ke zlepšení celkového stavu komunikace. Dále je třeba zmínit, že komunikací v obdobném stavu je v katastru města Svitavy více. Vlastník těchto komunikací si je vědom nutnosti investic do rekonstrukcí komunikací a postupně činí kroky k odstranění závad. Komunikace jsou postupně rekonstruovány na celém území Svitav. Generální rekonstrukce komunikace na ulici U Kojeneckého ústavu, však není v současné době plánována.

  Děkuji a jsem s pozdravem

  Ing. Bronislav
  Olšán Jednatel společnosti
  SPORTES Svitavy s. r. o.

 • 1. 8. 2018

  Dobrý den, asi před deseti dny nákladní auto poškodilo dopravní značku na ulici Purkynova - zákaz odbočení.Je nyní otočena a udává zákaz odbočení na parkoviště k prodejně Andrlík. Byla jsem svědkem události, ale nestihla jsem zapsat SPZ  vozidla. Je možno dopravní značku dát do původního stavu , kdo není obyvatelem Svitav musí být značně zmaten.

  Dobrý den,

  děkujeme za upozornění.  Dopravní značku na ulici Purkyňova jsme již otočili.

  S pozdravem

  Dirr Radek
  odbor dopravy

 • 6. 5. 2018

  Dobrý den,
  na jaře jsme koupili zahradu s chatkou u Dolního rybníka. O pozemek se staráme, upravujeme ho a udržujeme včetně okolní příjezdové cesty. Holá místa na zahradě jsem pracně zatravnila a čekám až tráva povyroste, abychom mohli pravidelně sekat. Přestože jsme již jednou trávu posekali (před 5 dny), jeden z našich sousedů nás slovně napadl, že máme na zahradě pampelišky a musíme trávu zase posekat. Nemyslím si, že bychom museli sekat trávu na vlastním pozemku několikrát týdně, na 3cm vysoký "pažit" tak jak to dělají druzí v okolí. Nejsem si vědoma zákona, který by toto nařizoval.  To nemohu mít na vlastním pozemku ani kvetoucí pampelišku? Upravuje město Svitavy nějakou vyhláškou povinnost sekání trávy? Tedy jak často trávu sekat, nebo jakou skladbu travin mohu na zahradě mít?
  Předem děkuji za Vaši odpověď.

  Dobrý den,

  k Vašemu dotazu sekání trávy sdělujeme, že vyhláška města neupravuje způsob a četnost sečí na soukromých pozemcích. Upozorňujeme Vás však na povinnost užívat pozemky v souladu s ustanovením v souladu s ust. § 3 odst.1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, tj. "povinnost omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo ohrožení zdraví lidí nebo zvířat." Zákon neurčuje počet sečí či termíny, v jakých mají být provedeny. Navíc to ani není možné s ohledem na rozdílné vegetační podmínky v průběhu roku v různých částech republiky. Proto je povinnost formulována takto obecně. Prokázání, že sousedům způsobily škodu odkvetlé pampelišky zrovna z Vaší zahrady, by bylo dosti obtížné. Porušení zákona bych viděla jako jednoznačné, pokud by Vaše zahrada byla např. v červenci zarostlá pcháči, šťovíky, mléči a podobně. Podle Vašeho popisu porušení zákona nevidím. Nevím však, v jakém množství smetánky na zahradě máte. I v čerstvě posečené trávě jako první opět obrazí smetánky, takže jako nejúčinnější je odstranění rostliny i s kořenem, což můžete v rámci dobrých sousedských vztahů provést.

  S pozdravem

  Renata Karlíková, OŽP