Úvod » Občan a úřad » Informace » Povinné informace » Informační povinnost správce daně

Informační povinnost správce daně

podle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“)

 

ÚŘEDNÍ HODINY

pro veřejnost (ve stejnou dobu je otevřena pro veřejnost i podatelna správce daně):

Pondělí:  7:15 – 11:45   12:30 – 17 hodin
Středa: 7:15 – 11:45 12:30 – 17 hodin

V ostatních pracovních dnech v pracovní době, která je uvedena na stránkách jednotlivých odborů na webu města https://www.svitavy.cz/obcan-a-urad/cinnost-uradu/kontakty
 

PODATELNA

Elektronická adresa podatelny: posta@svitavy.cz
Identifikátor datové schránky: 6jrbphg

Formy technického nosiče datových zpráv, formáty a struktury datových zpráv jsou uveřejněny na https://www.svitavy.cz/obcan-a-urad/potrebuji-vyridit/elektronicka-podatelna

Ohlášení je možno podat elektronickou poštou na adresu posta@svitavy.cz, avšak následně je nutno podání potvrdit v souladu s § 71 odst. 3 daňového řádu (do 5 dnů).

 

PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Platby místních poplatků přijímáme na účty číslo 19-1283340359/0800 a 19-520591/0100. Každá platba musí mít svůj variabilní symbol z důvodu jednoznačné identifikace platby.

Variabilní symbol je uveden v rozhodnutí, na poštovní poukázce (složence), případně jej sdělí správce daně (poplatku).

Platby prostřednictvím platebních karet vydaných asociacemi VISA, MasterCard, DinerClub, Discover, JCB, UnionPay, Naše stravenka a American Express jsou možné na pokladně v budovách úřadu na adrese T. G. Masaryka 25 nebo Dvořákova 3..

Není možno platit inkasem nebo soustředěnou platbou zajišťovanou provozovatelem poštovních služeb.

 

SPRÁVCE DANĚ (POPLATKU)

Správce daně vykonává svou pravomoc prostřednictvím úředních osob (§ 12 daňového řádu), jimiž na úseku místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnanci města Svitavy, zařazení do Městského úřadu Svitavy a strážníci Městské policie Svitavy.

Kontakty na webu města https://www.svitavy.cz/obcan-a-urad/cinnost-uradu/kontakty
 

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Obecně závazné vyhlášky města   https://www.svitavy.cz/obcan-a-urad/informace/vyhlasky-a-narizeni
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 

TISKOPISY

na webu města  v části  „Portál občana – životní situace“

 

Zpracoval: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník Městského úřadu Svitavy, aktualizace 16. 6. 2021