Úvod » Občan a úřad » Činnost úřadu » Úřední deska » Výběrová řízení na volná pracovní místa
Úřední deska

Výběrová řízení na volná pracovní místa

Město Svitavy

Výběrové řízení
Vyvěšeno dne: 
13. 9. 2021

Tajemník MěÚ Svitavy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou nejpozději do 16. 10. 2023 - zástup za rodičovskou dovolenou - úředníka odboru výstavby Městského úřadu Svitavy. 

Pořadové číslo: 
379/21
PDF icon pdf (660.46 KB)

Město Svitavy

Výběrové řízení
Vyvěšeno dne: 
13. 9. 2021

Tajemník MěÚ Svitavy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka vedoucí/ho oddělení ochrany přírody, zemědělského půdního fondu, lesního a odpadového hospodářství odboru životního prostředí Městského úřadu Svitavy. 

Pořadové číslo: 
380/21
PDF icon pdf (674.19 KB)