Úvod » Občan a úřad » Činnost úřadu » Úřední deska » Výběrová řízení
Úřední deska

Výběrová řízení

Město Svitavy

Doplňující informace k veřejné zakázce
Vyvěšeno dne: 
18. 11. 2021

Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem:

Poskytování hlasových služeb pevných telefonních linek a související služby a dodávky.

Pořadové číslo: 
482/21
PDF icon pdf (409.83 KB)

Město Svitavy

Výzva k podání nabídky
Vyvěšeno dne: 
15. 11. 2021

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:

Poskytování hlasových služeb pevných telefonních linek a související služby a dodávky.

Pořadové číslo: 
479/21
PDF icon pdf (4.26 MB)
Microsoft Office document icon doc (32.5 KB)
Soubor xlsx (13.65 KB)
Soubor xlsx (12.49 KB)
Office spreadsheet icon xls (40.5 KB)