Úvod » Občan a úřad » Činnost úřadu » Úřední deska » Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Úřední deska

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Město Svitavy

Oznámení
Vyvěšeno dne: 
17. 9. 2021

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Pořadové číslo: 
391/21
PDF icon pdf (744.82 KB)

Město Svitavy

Pozvánka
Vyvěšeno dne: 
16. 9. 2021

Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí, které se uskuteční v pátek 24. září 2021 od 8:30 hodin v sále Multifunkčního centra Fabrika Svitavy

Pořadové číslo: 
388/21
PDF icon pdf (350.43 KB)

Město Svitavy

Oznámení
Vyvěšeno dne: 
6. 9. 2021

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021.

Pořadové číslo: 
373/21
PDF icon pdf (302.65 KB)

Městský úřad Svitavy

Informace
Vyvěšeno dne: 
13. 8. 2021

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků ve městě Svitavy pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021.

Pořadové číslo: 
345/21
PDF icon pdf (545.8 KB)