Úvod » Občan a úřad » Činnost úřadu » Úřední deska » Dokumenty doručované zveřejněním - Ostatní správní orgány a instituce
Úřední deska

Dokumenty doručované zveřejněním - Ostatní správní orgány a instituce

Exekutorský úřad Tábor

Usnesení
Vyvěšeno dne: 
30. 7. 2021

Usnesení - odročení dražby na neurčito - povinná: Vladislava Makovská (1966), Kubešova 2629/14, 612 00 Brno.

Pořadové číslo: 
316/21
PDF icon pdf (573.63 KB)

Krajský úřad Pardubického kraje

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
26. 7. 2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy č. 14, na silnici I. třídy č. 34, na silnici I. třídy č. 35 a na silnici I. třídy č. 43.

Pořadové číslo: 
309/21
PDF icon pdf (3.41 MB)

Exekutorský úřad Přerov

Elektronická dražba
Vyvěšeno dne: 
23. 7. 2021

Dražební vyhláška - elektronická dražba - povinný: Ladislav Krajíček, Jezeřany-Maršovice 40. Dražba se koná dne 22. 9. 2021 v 13:00 hod.

Pořadové číslo: 
308/21
PDF icon pdf (1.65 MB)

Krajský úřad Pardubického kraje

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
21. 7. 2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - na silnici I.třídy č. 34 v úseku Polička - Svitavy, na silnici I.třídy č. 35 v úseku Litomyšl sjezd na silnici II.třídy č. 366 (Mikuleč), na silnici II.třídy č. 360 v úseku Litomyšl - Polička, na silnici II.třídy č. 363 Polička- Pomezí, na silnici III. třídy č. 36024 Květná a na silnici III. třídy č. 3632 Pomezí.

Pořadové číslo: 
306/21
PDF icon pdf (1.62 MB)
PDF icon pdf (1.24 MB)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Aukční vyhláška
Vyvěšeno dne: 
19. 7. 2021

Aukční vyhláška - Elektronický aukční systém - pozemky p.č. 236/27, 236/28, 236/29 na LV 60000 pro obec Svitavy a k.ú. Svitavy-předměstí.

Pořadové číslo: 
299/21
PDF icon pdf (1.83 MB)

Exekutorský úřad Praha 1

Vyvěšeno dne: 
23. 6. 2021

Dražební vyhláška - elektronická dražba - povinný: Juránek Vlastimil (1970), Koclířov 123, 569 11 Koclířov. Dražba se koná dne 31. 8. 2021 ve 13:00 hodin.

Pořadové číslo: 
268/21
PDF icon pdf (2.57 MB)

Exekutorský úřad Znojmo

Elektronická dražba
Vyvěšeno dne: 
1. 6. 2021

Usnesení o nařízení - elektronická dražba - povinný: Petr Wejda (1986). Dražba se koná dne 2. 9. 2021 v 9:00 hodin.

Pořadové číslo: 
233/21
PDF icon pdf (2.82 MB)

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

Opatření obecné povahy
Vyvěšeno dne: 
30. 4. 2021

Opatření obecné povahy - monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2021.

Pořadové číslo: 
185/21
PDF icon pdf (877.32 KB)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Vyvěšeno dne: 
23. 2. 2021

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem ke dni 1. 2. 2021, které se nacházejí na území obce Svitavy.

Pořadové číslo: 
63/21
Soubor xlsx (181.27 KB)

Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
28. 7. 2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.

Pořadové číslo: 
315/20
PDF icon pdf (842.5 KB)
PDF icon pdf (1.6 MB)
PDF icon pdf (1.35 MB)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
6. 4. 2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1  a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.

Pořadové číslo: 
144/20
PDF icon pdf (3.43 MB)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
11. 12. 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy.

Pořadové číslo: 
598/19
PDF icon pdf (861.41 KB)
PDF icon pdf (666.25 KB)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
3. 9. 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Pořadové číslo: 
391/19
PDF icon pdf (1.03 MB)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Vyvěšeno dne: 
4. 4. 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.

Pořadové číslo: 
156/19
PDF icon pdf (2.61 MB)