Úvod » Občan a úřad » Činnost úřadu » Úřední deska » Dokumenty doručované zveřejněním - Ostatní správní orgány a instituce
Úřední deska

Dokumenty doručované zveřejněním - Ostatní správní orgány a instituce

Krajský úřad Pardubického kraje

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
3. 12. 2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 na průtahu městem Polička, na silnici I/43 v úseku Svitavy - Lačnov a na silnici I/35 v Litomyšli.

Pořadové číslo: 
509/21
PDF icon pdf (1.4 MB)

Městský úřad Polička

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
3. 12. 2021

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - oznámení osobám neznámého pobytu nebo sídla, které jsou dědici po panu Ing. Josefu Peterkovi, Družstevní 572/3, 568 02 Svitavy.

Pořadové číslo: 
514/21
PDF icon pdf (618 KB)

Exekutorský úřad Praha - východ

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
2. 12. 2021

Dražební vyhláška - elektronická dražba - povinný: Marian Dvořák (1972), 569 07 Radiměř 170. Dražba se koná dne 20. 1. 2022 v 11:00 hodin.

Pořadové číslo: 
504/21
PDF icon pdf (1.93 MB)

Krajský úřad Pardubického kraje

Oznámení
Vyvěšeno dne: 
30. 11. 2021

Oznámení - posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení - odpadové hospodářství - lisovna Svitavy.

Pořadové číslo: 
499/21
PDF icon pdf (839.08 KB)

Exekutorský úřad Praha 9

Dražební vyhláška - odročení
Vyvěšeno dne: 
24. 11. 2021

Opakovaná dražební vyhláška - elektronická dražba - odročení - povinný: K. Y. International Trade & Investment Co., spol s r.o. se sídlem Chelčického 686, 533 51 Pardubice. Dražba se odročuje na neurčito.

Pořadové číslo: 
488/21
PDF icon pdf (541.72 KB)

Exekutorský úřad Praha 10

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
24. 11. 2021

Dražební vyhláška - elektronická dražba - navrhovatel dražby: MILNEA státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6, Řepy. Dražba se stanovuje na den 13. 1. 2022 v 10:00 hodin.

Pořadové číslo: 
489/21
PDF icon pdf (1.85 MB)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Aukční vyhláška
Vyvěšeno dne: 
19. 11. 2021

Aukční vyhláška - předmětem aukce je pozemek pozemková parcela č. 1520/13, druh pozemku vodní plocha v k.ú. Čtyřicet Lánů, obec Svitavy.

Pořadové číslo: 
486/21
PDF icon pdf (1.64 MB)

Exekutorský úřad České Budějovice

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
12. 11. 2021

Dražební vyhláška - elektronická dražba - navrhovatel: Residence Hotels s.r.o., se sídlem Rybná 669/4, Staré Město, 110 00 Praha 1. Dražba se koná dne 13. 12. 2021 v 9:00 hodin.

Pořadové číslo: 
475/21
PDF icon pdf (1.8 MB)

Exekutorský úřad Brno-venkov

Exekuční příkaz
Vyvěšeno dne: 
10. 11. 2021

Exekuční příkaz - povinná: Naďa Petličková (1968), Štítného 1350/6, 568 02 Svitavy.

Pořadové číslo: 
470/21
PDF icon pdf (1.76 MB)

Exekutorský úřad Plzeň-město

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
8. 11. 2021

Dražební vyhláška - elektronická dražba -  AAA INSOLVENCE OK, v.o.s., IČ: 29355940, K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín, insolvenční správce dlužníka Land Value, a.s., IČ: 03378675, se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10. Dražba se koná dne 8. 12. 2021 v 10:00 hodin.

Pořadové číslo: 
466/21
PDF icon pdf (1.88 MB)

Exekutorský úřad Plzeň-město

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
8. 11. 2021

Dražební vyhláška - elektronická dražba -  AAA INSOLVENCE OK, v.o.s., IČ: 29355940, K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín, insolvenční správce dlužníka Land Value, a.s., IČ: 03378675, se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10. Dražba se koná dne 8. 12. 2021 v 11:00 hodin. 

Pořadové číslo: 
467/21
PDF icon pdf (1.91 MB)

Exekutorský úřad Praha - východ

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
4. 11. 2021

Dražební vyhláška - další elektronická dražba - povinný: Kamil Nárožný (1976), Zářečí 383, 569 02 Březová nad Svitavou. Dražba se koná dne 16. 12. 2021 v 11:00 hodin.

Pořadové číslo: 
460/21
PDF icon pdf (1.53 MB)

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno dne: 
3. 11. 2021

Nabídka pozemků k pronájmu - v katastrálním území Svitavy-předměstí.

Pořadové číslo: 
459/21
PDF icon pdf (306.16 KB)

Exekutorský úřad Klatovy

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
25. 10. 2021

Dražební vyhláška - elektronická dražba - povinná: Jitka Formánková (1960), V Zahrádkách 1884/2, 568 02 Svitavy. Dražba se koná dne 22. 12. 2021 v 11:00 hodin.

Pořadové číslo: 
439/21
PDF icon pdf (2.57 MB)

Exekutorský úřad Klatovy

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
25. 10. 2021

Dražební vyhláška - elektronická dražba - povinná: Jitka Formánková (1960), V Zahrádkách 1884/2, 568 02 Svitavy. Dražba se koná dne 22. 12. 2021 v 11:00 hodin.

Pořadové číslo: 
440/21
PDF icon pdf (2.5 MB)

Exekutorský úřad Pardubice

Exekuční příkaz
Vyvěšeno dne: 
22. 10. 2021

Exekuční příkaz - povinný: DATOP s.r.o., Blanická 444/11, 568 02 Svitavy.

Pořadové číslo: 
436/21
PDF icon pdf (1.44 MB)

Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
15. 9. 2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření ze dne 27. 7. 2020.

Pořadové číslo: 
385/21
PDF icon pdf (791.63 KB)
PDF icon pdf (1.84 MB)
PDF icon pdf (2.05 MB)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Vyvěšeno dne: 
16. 8. 2021

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem ke dni 1. 8. 2021, které se nacházejí na území obce Svitavy.

Pořadové číslo: 
348/21
Soubor xlsx (171.74 KB)

Státní pozemkový úřad

Pozvánka
Vyvěšeno dne: 
9. 8. 2021

Pozvánka na úvodní jednání - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svitavy-předměstí.

Pořadové číslo: 
326/21
PDF icon pdf (444.24 KB)

Státní pozemkový úřad

Pozvánka
Vyvěšeno dne: 
9. 8. 2021

Pozvánka na úvodní jednání - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravský Lačnov.

Pořadové číslo: 
327/21
PDF icon pdf (432 KB)

Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
28. 7. 2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.

Pořadové číslo: 
315/20
PDF icon pdf (842.5 KB)
PDF icon pdf (1.6 MB)
PDF icon pdf (1.35 MB)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
6. 4. 2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1  a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.

Pořadové číslo: 
144/20
PDF icon pdf (3.43 MB)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
11. 12. 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy.

Pořadové číslo: 
598/19
PDF icon pdf (861.41 KB)
PDF icon pdf (666.25 KB)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
3. 9. 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Pořadové číslo: 
391/19
PDF icon pdf (1.03 MB)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Vyvěšeno dne: 
4. 4. 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.

Pořadové číslo: 
156/19
PDF icon pdf (2.61 MB)