Úvod » Občan a úřad » Činnost úřadu » Úřední deska » Dokumenty doručované zveřejněním - Ostatní správní orgány a instituce
Úřední deska

Dokumenty doručované zveřejněním - Ostatní správní orgány a instituce

Exekutorský úřad Praha - východ

Opravné usnesení
Vyvěšeno dne: 
19. 1. 2021

Opravné usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba - povinný: Jiří Třešňák (1961), 568 02 Javorník 56, za účasti bývalé manželky povinného: Marie Třešňáková (1962), Kuní 17, 262 55 Petrovice. Dražba se koná dne 4. 2. 2021 11:30 hodin.

Pořadové číslo: 
19/21
PDF icon pdf (640.5 KB)

Exekutorský úřad Praha 3

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
18. 1. 2021

Dražební vyhláška - elektronická dražba - povinná: Angelika Makulová (1974), 569 14 Vendolí 226. Dražba se koná dne 31. 3. 2021 v 10:00 hodin.

Pořadové číslo: 
15/21
PDF icon pdf (1.29 MB)

Exekutorský úřad Praha 3

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
12. 1. 2021

Dražební vyhláška - elektronická dražba - povinná: Angelika Makulová (1974), 569 14 Vendolí 226. Dražba se koná dne 31. 3. 2021 v 10:00 hodin.

Pořadové číslo: 
11/21
PDF icon pdf (1.34 MB)

Státní pozemkový úřad

Oznámení
Vyvěšeno dne: 
12. 1. 2021

Oznámení - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činností pro komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svitavy - předměstí.

Pořadové číslo: 
12/21
PDF icon pdf (657.91 KB)

Ministerstvo životního prostředí

Informace o oznámení koncepce
Vyvěšeno dne: 
6. 1. 2021

Informace o oznámení koncepce:

Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027.

Pořadové číslo: 
5/21
PDF icon pdf (1.86 MB)

Ministerstvo životního prostředí

Informace o oznámení koncepce
Vyvěšeno dne: 
6. 1. 2021

Informace o oznámení koncepce:

Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027.

Pořadové číslo: 
4/21
PDF icon pdf (1.94 MB)

Exekutorský úřad Přerov

Exekuční příkaz
Vyvěšeno dne: 
30. 12. 2020

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí - povinný: Ladislav Krajíček (1967), 671 75 Jezeřany-Maršovice 40.

Pořadové číslo: 
546/20
PDF icon pdf (1.45 MB)

Finanční úřad pro Pardubický kraj

Informace
Vyvěšeno dne: 
30. 12. 2020

Informace k podávání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021.

Pořadové číslo: 
552/20
PDF icon pdf (338.87 KB)

Exekutorský úřad Praha 10

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
3. 12. 2020

Dražební vyhláška - elektronická dražba - navrhovatel dražby: Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha-Řepy. Dražba se koná dne 19. 1. 2021 v 10:00 hodin.

Pořadové číslo: 
514/20
PDF icon pdf (1.74 MB)

Exekutorský úřad Praha 10

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
3. 12. 2020

Dražební vyhláška - elektronická dražba - navrhovatel dražby: Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha-Řepy. Dražba se koná dne 19. 1. 2021 v 10:00 hodin.

Pořadové číslo: 
515/20
PDF icon pdf (1.75 MB)

Exekutorský úřad Praha 10

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
30. 11. 2020

Dražební vyhláška - elektronická dražba - povinný: Inocenc Pavlík (1961), 568 02 Sklené 67. Dražba se koná dne 20. 1. 2021 10:00 hodin.

Pořadové číslo: 
500/20
PDF icon pdf (1.64 MB)

Exekutorský úřad Praha - východ

Vyvěšeno dne: 
30. 11. 2020

Dražební vyhláška - elektronická dražba - povinný: Jiří Třešňák (1961), 568 02 Javorník 56, za účasti bývalé manželky povinného: Marie Třešňáková (1962), Kuní 17, 262 55 Petrovice. Dražba se koná dne 4. 2. 2021 11:30 hodin.

Pořadové číslo: 
501/20
PDF icon pdf (1.49 MB)

Exekutorský úřad Brno - město

Usnesení - dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
23. 11. 2020

Usnesení - dražební vyhláška elektronická - povinný: ASP AUTODOPRAVA A SPEDICE PAVLÍK s.r.o., Olomoucká 1097/26, 568 02 Svitavy. Dražba se koná dne 2. 2. 2021 v 10:00 hodin.

Pořadové číslo: 
490/20
PDF icon pdf (1.79 MB)

Exekutorský úřad Opava

Usnesení o odročení dražby
Vyvěšeno dne: 
4. 11. 2020

Usnesení o odročení dražby - elektronická dražba - povinný: Alexander Čonka (1972), Hlavní 24/3, 568 02 Svitavy. Dražební rok, který se měl konat 25. 11 2020 se odročuje na 17. 2. 2021 ve 14:00 hodin.

Pořadové číslo: 
458/20
PDF icon pdf (1.34 MB)

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

Nařízení
Vyvěšeno dne: 
1. 10. 2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 3/2020.

Pořadové číslo: 
411/20
PDF icon pdf (1.54 MB)

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Nařízení
Vyvěšeno dne: 
23. 9. 2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1/2020.

Pořadové číslo: 
398/20
PDF icon pdf (1.2 MB)

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Nařízení
Vyvěšeno dne: 
23. 9. 2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 2/2020.

Pořadové číslo: 
399/20
PDF icon pdf (1.24 MB)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Vyvěšeno dne: 
3. 9. 2020

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem ke dni 1. 8. 2020, které se nacházejí na území obce Svitavy.

Pořadové číslo: 
377/20
Soubor xlsx (171.35 KB)

Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
28. 7. 2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.

Pořadové číslo: 
315/20
PDF icon pdf (842.5 KB)
PDF icon pdf (1.6 MB)
PDF icon pdf (1.35 MB)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
6. 4. 2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1  a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.

Pořadové číslo: 
144/20
PDF icon pdf (3.43 MB)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
11. 12. 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy.

Pořadové číslo: 
598/19
PDF icon pdf (861.41 KB)
PDF icon pdf (666.25 KB)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
3. 9. 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Pořadové číslo: 
391/19
PDF icon pdf (1.03 MB)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Vyvěšeno dne: 
4. 4. 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.

Pořadové číslo: 
156/19
PDF icon pdf (2.61 MB)