Úvod » Občan a úřad » Činnost úřadu » Úřední deska » Dokumenty doručované zveřejněním - Ostatní správní orgány a instituce
Úřední deska

Dokumenty doručované zveřejněním - Ostatní správní orgány a instituce

Krajský úřad Pardubického kraje

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
6. 4. 2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy č. 35, na silnice I. třídy č. 34 a na silnici I. třídy č. 43.

Pořadové číslo: 
130/21
PDF icon pdf (1.63 MB)
PDF icon pdf (907.13 KB)

Krajský úřad Pardubického kraje

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
1. 4. 2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v ulici Poličská ve Svitavách.

Pořadové číslo: 
128/21
PDF icon pdf (1.13 MB)
PDF icon pdf (331.7 KB)

Exekutorský úřad Brno - město

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
30. 3. 2021

Dražební vyhláška - elektronická dražba - povinný: Miroslav Kučera (1979), Opatov 225, 56912. Dražba se koná dne 18. 5. 2021 v 9:00 hodin.

Pořadové číslo: 
124/21
PDF icon pdf (2.28 MB)

Exekutorský úřad Praha 3

Usnesení
Vyvěšeno dne: 
29. 3. 2021

Oznámení o nekonání dražby - elektronická dražba - povinná: Angelika Makulová (1974), 569 14 Vendolí 226. Dražba se měla konat dne 31. 3. 2021 v 10:00 hodin.

Pořadové číslo: 
121/21
PDF icon pdf (366.82 KB)

Státní pozemkový úřad

Oznámení
Vyvěšeno dne: 
29. 3. 2021

Oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti pro komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Moravský Lačnov a Čtyřicet Lánů.

Pořadové číslo: 
122/21
PDF icon pdf (478.19 KB)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Aukční vyhláška
Vyvěšeno dne: 
25. 3. 2021

Aukční vyhláška - předmětem aukce jsou pozemky pozemkové parcely v obci Svitavy, katastrální území Svitavy-předměstí.

Pořadové číslo: 
112/21
PDF icon pdf (2.06 MB)

Krajský úřad Pardubického kraje

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
18. 3. 2021

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí o umístění stavby:

Dálnice D35 Janov - Opatovec

Pořadové číslo: 
98/21
PDF icon pdf (6.62 MB)

Exekutorský úřad Svitavy

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
11. 3. 2021

Dražební vyhláška - elektronická dražba - dlužník: Pavel Jirásek (1947), bytem Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10. Dražba se koná dne 14. 4. 2020 v 9:00 hodin.

Pořadové číslo: 
89/21
PDF icon pdf (1.52 MB)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Vyvěšeno dne: 
23. 2. 2021

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem ke dni 1. 2. 2021, které se nacházejí na území obce Svitavy.

Pořadové číslo: 
63/21
Soubor xlsx (181.27 KB)

Exekutorský úřad Praha

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
19. 2. 2021

Dražební vyhláška - elektronická dražba - povinná: Věra Zemánková (1955), Náměstí 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice. Dražba se koná dne 13. 4. 2021 ve 14:00 hodin.

Pořadové číslo: 
60/21
PDF icon pdf (2.33 MB)

Exekutorský úřad Olomouc

Exekuční příkaz
Vyvěšeno dne: 
15. 2. 2021

Exekuční příkaz - povinná: Viera Miková (1958), Polní 430, 569 02 Březová nad Svitavou.

Pořadové číslo: 
50/21
PDF icon pdf (697.2 KB)

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

Nařízení
Vyvěšeno dne: 
1. 10. 2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 3/2020.

Pořadové číslo: 
411/20
PDF icon pdf (1.54 MB)

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Nařízení
Vyvěšeno dne: 
23. 9. 2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1/2020.

Pořadové číslo: 
398/20
PDF icon pdf (1.2 MB)

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Nařízení
Vyvěšeno dne: 
23. 9. 2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 2/2020.

Pořadové číslo: 
399/20
PDF icon pdf (1.24 MB)

Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
28. 7. 2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.

Pořadové číslo: 
315/20
PDF icon pdf (842.5 KB)
PDF icon pdf (1.6 MB)
PDF icon pdf (1.35 MB)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
6. 4. 2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1  a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.

Pořadové číslo: 
144/20
PDF icon pdf (3.43 MB)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
11. 12. 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy.

Pořadové číslo: 
598/19
PDF icon pdf (861.41 KB)
PDF icon pdf (666.25 KB)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
3. 9. 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Pořadové číslo: 
391/19
PDF icon pdf (1.03 MB)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Vyvěšeno dne: 
4. 4. 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.

Pořadové číslo: 
156/19
PDF icon pdf (2.61 MB)