Úvod » Občan a úřad » Činnost úřadu » Úřední deska » Dokumenty doručované zveřejněním - Ostatní správní orgány a instituce
Úřední deska

Dokumenty doručované zveřejněním - Ostatní správní orgány a instituce

Exekutorský úřad Karviná

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
8. 8. 2022

Dražební vyhláška - elektronická dražba - povinná: Dana Dernerová (1956), Dlouhá 95, 569 02 Březová nad Svitavou. Dražba se koná dne 29. 9. 2022 v 10:00 hodin.

Pořadové číslo: 
462/22
PDF icon pdf (2.48 MB)

Státní pozemkový úřad

Oznámení
Vyvěšeno dne: 
4. 8. 2022

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čtyřicet Lánů

Pořadové číslo: 
384/22
PDF icon pdf (558.41 KB)

Státní pozemkový úřad

Nabídka
Vyvěšeno dne: 
3. 8. 2022

Nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Moravský Lačnov 

Pořadové číslo: 
377/22
PDF icon pdf (304.23 KB)

exekutorský úřad Praha 8

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
3. 8. 2022

Dražební vyhláška - elektronická dražba - povinný: Rezidence Park 1 Svitavy s.r.o., IČ: 28853920. Zahájení elektronické dražby je 6. 9. 2022 v 10:00 hodin.

Pořadové číslo: 
381/22
PDF icon pdf (3.17 MB)

krajská hygienická stanice Pardubického kraje

Opatření obecné povahy
Vyvěšeno dne: 
2. 8. 2022

Opatření obecné povahy - zákaz koupání - rybník Rosnička 

Pořadové číslo: 
369/22
PDF icon pdf (483.44 KB)

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vyvěšeno dne: 
29. 7. 2022

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - "Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027"

Pořadové číslo: 
367/22
PDF icon pdf (404.7 KB)

Krajský úřad Pardubického kraje

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
29. 7. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - prodloužení platnosti - dočasné vyloučení vstupu do lesa - Psí kuchyně 

Pořadové číslo: 
368/22
PDF icon pdf (818.65 KB)

exekutorský úřad Přerov

Exekuční příkaz
Vyvěšeno dne: 
28. 7. 2022

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí - pov. Dagmar Krajíčková (1973), Jezeřany-Maršovice 40.

Pořadové číslo: 
365/22
PDF icon pdf (1.59 MB)

exekutorský úřad Šumperk

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
28. 7. 2022

Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých - povinný: DATOP s.r.o., IČ: 27505049. Dražba se koná dne 12. 9. 2022 v 10:00 hodin na adrese Průmyslový areál SLUNA s.r.o., Lobodice 223.

Pořadové číslo: 
366/22
PDF icon pdf (984.65 KB)

exekutorský úřad Šumperk

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
27. 7. 2022

Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých - povinný: Miroslava Střílková (1971). Dražba se koná dne 12. 9. 2022 v 10:00 hodin na adrese Průmyslový areál SLUNA s.r.o., Lobodice 223.

Pořadové číslo: 
363/22
PDF icon pdf (823.45 KB)

Krajský úřad Pardubického kraje

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
21. 7. 2022

Veřejná vyhláška - výzva - návrh opatření obecné povahy - stanovení odchylných postupů pro usmrcování kormorána velkého.

Pořadové číslo: 
356/22
PDF icon pdf (7.47 MB)

Krajský úřad Pardubického kraje

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
21. 7. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 a I/43 v k.ú. Svitavy - Lačnov.

Pořadové číslo: 
359/22
PDF icon pdf (1.45 MB)

Krajský úřad Pardubického kraje

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
21. 7. 2022

Veřejná vyhláška - oznámení - návrh opatření obecné povahy - vodní tok Svitava.

Pořadové číslo: 
360/22
PDF icon pdf (2.31 MB)

Finanční úřad pro Pardubický kraj

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
20. 7. 2022

Dražební vyhláška - elektronická dražba - předmětem dražby je stavba občanské vybavenosti a ostatní komunikace v k.ú. Čtyřicet Lánů se všemi součástmi a příslušenstvím.

Pořadové číslo: 
355/22
PDF icon pdf (3.77 MB)

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
19. 7. 2022

Dražební vyhláška - elektronická dražba - navrhovatel: BIO TOP s.r.o., IČ: 26114224, se sídlem Nemanická 440/14, 370 10 České Budějovice. Zahájení elektronické dražby je 12. 8. 2022 v 9:00 hodin.

Pořadové číslo: 
352/22
PDF icon pdf (1.78 MB)

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
19. 7. 2022

Dražební vyhláška - elektronická dražba - navrhovatel: BIO TOP s.r.o., IČ: 26114224, se sídlem Nemanická 440/14, 370 10 České Budějovice. Zahájení elektronické dražby je 12. 8. 2022 v 9:00 hodin.

Pořadové číslo: 
353/22
PDF icon pdf (1.78 MB)

exekutorský úřad Praha 10

Dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 
17. 6. 2022

Dražební vyhláška - elektronická dražba - povinný: Jaroslav Zmek (1966). Dražba se koná dne 16. 8. 2022 v 11:00 hodin.

Pořadové číslo: 
301/22
PDF icon pdf (2.29 MB)

krajská hygienická stanice pardubického kraje se sídlem v pardubicích

Opatření obecné povahy
Vyvěšeno dne: 
2. 5. 2022

Opatření obecné povahy - monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2022

Pořadové číslo: 
202/22
PDF icon pdf (894.51 KB)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Vyvěšeno dne: 
17. 2. 2022

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem ke dni 1. 2. 2022, které se nacházejí na území obce Svitavy.

Pořadové číslo: 
71/22
Soubor xlsx (2.68 MB)

SPORTES Svitavy s.r.o.

Výzva k obnovení nájmu
Vyvěšeno dne: 
2. 2. 2022

Výzva k obnovení nájmu nebo k odstranění hrobového zařízení.

Pořadové číslo: 
47/22
PDF icon pdf (375.84 KB)

Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
15. 9. 2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření ze dne 27. 7. 2020.

Pořadové číslo: 
385/21
PDF icon pdf (791.63 KB)
PDF icon pdf (1.84 MB)
PDF icon pdf (2.05 MB)

Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
28. 7. 2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.

Pořadové číslo: 
315/20
PDF icon pdf (842.5 KB)
PDF icon pdf (1.6 MB)
PDF icon pdf (1.35 MB)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
6. 4. 2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1  a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.

Pořadové číslo: 
144/20
PDF icon pdf (3.43 MB)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
11. 12. 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy.

Pořadové číslo: 
598/19
PDF icon pdf (861.41 KB)
PDF icon pdf (666.25 KB)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
3. 9. 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Pořadové číslo: 
391/19
PDF icon pdf (1.03 MB)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Vyvěšeno dne: 
4. 4. 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.

Pořadové číslo: 
156/19
PDF icon pdf (2.61 MB)