Úvod » Občan a úřad » Činnost úřadu » Úřední deska » Dokumenty doručované zveřejněním - Ostatní správní orgány a instituce
Úřední deska

Dokumenty doručované zveřejněním - Ostatní správní orgány a instituce

úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Vyvěšeno dne: 
29. 8. 2022

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem ke dni 1. 8. 2022, které se nacházejí na území obce Svitavy

Pořadové číslo: 
507/22
Soubor xlsx (171.39 KB)

Sportes Svitavy s.r.o.

Výzva k obnovení nájmu
Vyvěšeno dne: 
2. 2. 2022

Výzva k obnovení nájmu nebo k odstranění hrobového zařízení.

Pořadové číslo: 
47/22
PDF icon pdf (375.84 KB)

Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
15. 9. 2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření ze dne 27. 7. 2020.

Pořadové číslo: 
385/21
PDF icon pdf (791.63 KB)
PDF icon pdf (1.84 MB)
PDF icon pdf (2.05 MB)

Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
28. 7. 2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.

Pořadové číslo: 
315/20
PDF icon pdf (842.5 KB)
PDF icon pdf (1.6 MB)
PDF icon pdf (1.35 MB)

Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
6. 4. 2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1  a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.

Pořadové číslo: 
144/20
PDF icon pdf (3.43 MB)

Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
11. 12. 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy.

Pořadové číslo: 
598/19
PDF icon pdf (861.41 KB)
PDF icon pdf (666.25 KB)

Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
3. 9. 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Pořadové číslo: 
391/19
PDF icon pdf (1.03 MB)

Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Vyvěšeno dne: 
4. 4. 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.

Pořadové číslo: 
156/19
PDF icon pdf (2.61 MB)