Úvod » Občan a úřad » Činnost úřadu » Úřední deska » Dokumenty doručované zveřejněním - Městský úřad Svitavy
Úřední deska

Dokumenty doručované zveřejněním - Městský úřad Svitavy

Městský úřad Svitavy - odbor výstavby

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
30. 7. 2021

Veřejná vyhláška - usnesení - přerušení společného řízení - stavební úpravy a přístavba objektu Tyrše a Fügnera 650/13, Svitavy - Svitavská tiskárna s.r.o.

Pořadové číslo: 
315/21
PDF icon pdf (1.62 MB)

Městský úřad Svitavy - odbor výstavby

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
30. 7. 2021

Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Kamenná Horka.

Pořadové číslo: 
317/21
PDF icon pdf (653.5 KB)

Městský úřad Svitavy - odbor výstavby

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
30. 7. 2021

Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Vítějeves.

Pořadové číslo: 
318/21
PDF icon pdf (624.48 KB)

Městský úřad Svitavy - odbor výstavby

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
29. 7. 2021

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení - stavba kabelového vedení VN a NN, Svitavy, Říční.

Pořadové číslo: 
312/21
PDF icon pdf (4.45 MB)

Městský úřad Svitavy - odbor výstavby

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
29. 7. 2021

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení a seznámení s podklady ve věci ustanovení opatrovníka - Růžena Radoušová (1947), bytem Čsl. armády 1898/66, 066 01 Humenné - stavba výrobního závodu 03 Fibertex Nonwovens, a.s., Průmyslová 2179/20, Svitavy.

Pořadové číslo: 
313/21
PDF icon pdf (1.04 MB)

Městský úřad Svitavy - odbor výstavby

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
29. 7. 2021

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení a seznámení s podklady ve věci ustanovení opatrovníka - Růžena Radoušová (1947), bytem Čsl. armády 1898/66, 066 01 Humenné - hrubé terénní úpravy pro plánovanou výstavbu výrobního závodu 03 Fibertex Nonwovens, a.s., Průmyslová 2179/20, Svitavy.

Pořadové číslo: 
314/21
PDF icon pdf (1.02 MB)

Městský úřad Svitavy - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
28. 7. 2021

Veřejná vyhláška - rozhodnutí - stavební povolení:

Obytná lokalita Vendolí, obec Vendolí.

Pořadové číslo: 
311/21
PDF icon pdf (7.63 MB)

Městský úřad Svitavy - odbor dopravy

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
20. 7. 2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na křižovatce ulic Hálkova a Národního osvobození naproti výjezdu z areálu Pilana. 

Pořadové číslo: 
301/21
PDF icon pdf (1.87 MB)

Městský úřad Svitavy - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
20. 7. 2021

Veřejná vyhláška - rozhodnutí - společné povolení - přeložka vodovodu na ul. U Větrolamu, Svitavy. 

Pořadové číslo: 
302/21
PDF icon pdf (5.39 MB)
PDF icon pdf (759.6 KB)

Městský úřad Svitavy - odbor dopravy

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
15. 7. 2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v "Obytné lokalitě Vendolí". 

Pořadové číslo: 
293/21
PDF icon pdf (2.03 MB)