Úvod » Občan a úřad » Činnost úřadu » Úřední deska » Dokumenty doručované zveřejněním - Městský úřad Svitavy
Úřední deska

Dokumenty doručované zveřejněním - Městský úřad Svitavy

Městský úřad Svitavy - odbor výstavby

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
8. 8. 2022

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí o změně využití území - pozemková parcela, Svitavy

Pořadové číslo: 
466/22
PDF icon pdf (3.84 MB)

Městský úřad Svitavy - odbor výstavby

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
8. 8. 2022

Veřejná vyhláška - rozhodnutí - povolení ke změně užívání stavby - LIDOVÉ DIVADLO, Milady Horákové 466/20, Svitavy.

Pořadové číslo: 
465/22
PDF icon pdf (3.02 MB)

odbor dopravy

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
3. 8. 2022

Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - v k.ú. Moravský Lačnov a v k.ú. Opatovec

Pořadové číslo: 
378/22
PDF icon pdf (2.76 MB)

odbor dopravy

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
3. 8. 2022

Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici III/3665 v Hradci nad Svitavou 

Pořadové číslo: 
379/22
PDF icon pdf (2.01 MB)

odbor dopravy

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
3. 8. 2022

Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ulice Rokycanova, Svitavy.

Pořadové číslo: 
380/22
PDF icon pdf (1.63 MB)

odbor dopravy

Oznámení
Vyvěšeno dne: 
3. 8. 2022

Oznámení o záměru místní úpravy provozu na pozemních komunikacích veřejnou vyhláškou - místní komunikace ulice Dělnická ve Svitavách.

Pořadové číslo: 
382/22
PDF icon pdf (1.48 MB)

odbor dopravy

Oznámení
Vyvěšeno dne: 
3. 8. 2022

Oznámení o záměru místní úpravy provozu na pozemních komunikacích veřejnou vyhláškou - místní komunikace ulice Radiměřská před křižovatkou s ulicemi Dělnická a Kapitána Nálepky ve Svitavách.

Pořadové číslo: 
383/22
PDF icon pdf (1.4 MB)

Městský úřad Svitavy - odbor dopravy

Oznámení
Vyvěšeno dne: 
21. 7. 2022

Oznámení o záměru místní úpravy provozu na pozemních komunikacích veřejnou vyhláškou - místní komunikace ulice Erbenova a Horova ve Svitavách.

Pořadové číslo: 
357/22
PDF icon pdf (2.45 MB)

Městský úřad Svitavy - odbor výstavby

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 
21. 7. 2022

Veřejná vyhláška - projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Banín.

Pořadové číslo: 
358/22
PDF icon pdf (489.4 KB)