Úvod » Občan a úřad » Činnost úřadu » Úřední deska » Dispozice s nemovitým majetkem města
Úřední deska

Dispozice s nemovitým majetkem města

Městský úřad Svitavy - odbor rozvoje města

Záměr pronájmu nemovitého majetku města Svitavy
Vyvěšeno dne: 
15. 7. 2021

Záměr pronájmu nemovitého majetku města Svitavy.

Obec Svitavy, katastrální území Svitavy-předměstí:
pozemek pozemková parcela č. 1356/1, část o výměře 145 m². 

Pořadové číslo: 
296/21
PDF icon pdf (657.12 KB)

Městský úřad Svitavy - odbor rozvoje města

Záměr pronájmu nemovitého majetku města Svitavy
Vyvěšeno dne: 
26. 3. 2021

Záměr pronájmu nemovitého majetku města Svitavy.

Obec Svitavy, část obce město, katastrální území Svitavy-město:
Prostor sloužící podnikání domu č.p. 123, který je součástí pozemku st.p.č. 134/1 na náměstí Míru č.o. 50

Pořadové číslo: 
118/21
PDF icon pdf (243.11 KB)

Městský úřad Svitavy - odbor rozvoje města

Záměr pronájmu nemovitého majetku města Svitavy
Vyvěšeno dne: 
26. 3. 2021

Záměr pronájmu nemovitého majetku města Svitavy.

Obec Svitavy, část obce Město, katastrální území Svitavy-město:

Prostor sloužící podnikání v I. nadzemním podlaží domu č.p.70, který je součástí pozemku stavební parcely číslo 74/1, na náměstí Míru č.o. 23.

Pořadové číslo: 
119/21
PDF icon pdf (238.42 KB)