Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » ZNÁME PŘEDSTAVITELE MĚSTA SVITAVY

ZNÁME PŘEDSTAVITELE MĚSTA SVITAVY

17. 10. 2022

V pondělí 17. října se poprvé sešlo Zastupitelstvo města Svitavy v novém složení, o němž rozhodli voliči v zářijových volbách. Na jednání byli zvoleni představitelé města a také členové jednotlivých výborů.

Starostou města Svitavy zůstane po další čtyři roky Mgr. Bc. David Šimek, MBA (SPMS), který byl dnes zvolen jednohlasně, stejně jako uvolněný místostarosta Pavel Čížek (ODS a Nezávislí). K oběma pánům se na pozici neuvolněné místostarostky přidá Mgr. Ditta Kukaňová (SPMS). V Radě města Svitavy je doplní Mgr. Jiří Žilka (KDU-ČSL), MUDr. Pavel Havíř (3PK - Pro prosperující Svitavy), Bc. Ondřej Komůrka (SPMS) a Mgr. Antonín Benc (SPMS). 

Na začátku ustavujícího zasedání složili jednotliví členové slavnostně slib podle zákona o obcích. Poté již následovalo podávání návrhů a hlasování o představitelích města. 

Součástí zasedání byla také volba členů jednotlivých výborů, a to finančního, kontrolního a majetkoprávního. Nebo odsouhlasení výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva.

Současné složení Zastupitelstva města Svitavy čítá 26 členů, přičemž koalice složená z SPMS, ODS a Nezávislí, KDU-ČSL a 3PK - Pro prosperující Svitavy má 17 křesel, tedy nadpoloviční většinu. V opozici zůstalo hnutí ANO 2011 s osmi křesly a KSČM s křeslem jedním.
Starosta David Šimek poděkoval za své znovuzvolení a slíbil všem členům zastupitelstva, že bude pokračovat v trendu, který nastolili již jeho předchůdci, a tím je další rozvoj města Svitavy a posun úrovně života místních občanů stále výš.  

Zastupitelé se opět sejdou v pondělí 12. prosince v 16 hodin.

 

Kateřina Kotasová