Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » Změny ve školství

Změny ve školství

19. 8. 2020

Zvýšení úplaty za vzdělávání v mateřských školách

Podle platné legislativy stanoví ředitel/ka mateřské školy výši měsíční úplaty na období školního roku a její výše nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních nákladů v mateřské škole. Od nového školního roku, tedy od 1. 9. 2020, bude stanovena výše úplaty maximálně do 800 Kč za měsíc. Důvodem, který vede ředitelky a ředitele k tomuto kroku, je snížení každodenní administrativy. Během školního roku se děti školky zúčastňují různých vzdělávacích a kulturních akcí, výcviků, výletů a tvůrčích dílen, na které učitelky vybírají od rodičů peníze. Po provedeném propočtu to je ve všech školkách částka oscilující okolo 4.000 Kč za školní rok. V případě, že se tyto výběry sdruží do jedné platby, mohou si rodiče celou částku (až 8.000 Kč), na základě vystaveného potvrzení, uplatnit na slevu na dani za dané zdaňovací období. Za současné praxe, kdy byla stanovena úplata ve výši 400 Kč, si mohli uplatnit pouze tuto částku. Ve svém důsledku je toto řešení pro rodiče výhodnější. 

V konkrétních mateřských školách jsou úplaty stanoveny takto:

  •  MŠ v ulici Pražská 800 Kč/měsíc
  •  ostatní MŠ pak 650 Kč/měsíc.

Důvodem rozdílu je právě ona hranice 50% skutečných měsíčních nákladů v konkrétních školkách.

Školní rok 2020/2021 začne standardně 1. září

Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže na své tiskové konferenci oznámilo, že současná epidemiologická situace a jednotlivá opatření vlády se nedotknou plánovaného startu školního roku 2020/2021 a děti tedy půjdou do škol již 1. září. I jich se budou týkat některá opatření, jako například nošení roušek v určitých konkrétních případech. Rodiče naopak nebudou muset pro první den svého dítěte zařizovat potvrzení o bezinfekčnosti, neboť nebude před prvním vstupem do školy vyžadováno. Nebudou stanovena ani žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Stanoveny nebudou ani plošná omezení počtů dětí ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech. Školy a školská zařízení budou v rámci svých kompetencí zajišťovat dezinfekce rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, budou mít právo nevpustit do budovy nemocné lidi apod. Speciální protiepidemická opatření bude případně vyhlašovat místně příslušná krajská hygienická stanice.

Vedením škol bylo doporučeno, aby na začátku roku došlo k aktualizaci všech kontaktů účastníků vzdělávacího procesu, tedy zákonných zástupců i zaměstnanců škol. Zároveň jednotlivá vedení budou také informovat rodiče o jednotlivých opatřeních, která budou platit během výuky (povinnost nošení roušek či jiných ochranných pomůcek dýchacích cest v určitých případech v závislosti na opatřeních vydaných vládou apod.)

Jiří Petr, Jiří Johanides