Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » ZAMÍTNUTÍ DOTACE PRO ZO ČSOP ZELENÉ VENDOLÍ

ZAMÍTNUTÍ DOTACE PRO ZO ČSOP ZELENÉ VENDOLÍ

3. 11. 2021

Zastupitelé města Svitavy dnes na svém zasedání rozhodli o zamítnutí dotace ve výši 100 tisíc korun pro ZO ČSOP Zelené Vendolí (dále jen „Zelené Vendolí“). Zároveň odhlasovali, aby město zaslalo Zelenému Vendolí výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 25 tisíc korun adresované přímo Radě města Svitavy, která může o udělení dotace v této výši rozhodovat. 

Zelené Vendolí je záchrannou stanicí, která, zjednodušeně řečeno, na konkrétně vymezeném území působnosti zajišťuje komplexní péči o všechny živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě s cílem navrátit je zpět do přírody. Jeho působištěm je území s celkem 312 obcemi zasahující do tří krajů. 

Město Svitavy v období 2005-2020 poskytlo Zelenému Vendolí dotaci v celkové výši 1.990.600 korun, a to především na provoz stanice, ekologickou výchovu a akce pro veřejnost. Po podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro letošní rok (v březnu 2021) bylo Zelené Vendolí vyzváno Odborem životního prostředí města Svitavy (dále „OŽP“) k doplnění informací, které jsou důležité při rozhodování nejen o poskytnutí dotace, ale také o její výši.  A to o doložení výroční zprávy základní organizace za rok 2020 a sdělení informace o výši konkrétní finanční podpory ostatních obcí. Jednalo se tedy o dokumenty, které poskytnou představu o hospodaření a také o tom, jakou měrou se město Svitavy podílí na provozu stanice v porovnání s dalšími 335 obcemi. Po dodání výroční zprávy, ve které bylo uvedeno, že ve spolupráci s Ekocentrem Zelené Vendolí probíhá ekologická výchova, OŽP dodatečně požádalo o soupis konkrétních aktivit záchranné stanice pro svitavské mateřské a základní školy od roku 2019.

Vzhledem k tomu, že tyto podklady Zelené Vendolí nedodalo, oslovilo město Svitavy samo všechny obce, ze kterých má tato záchranná stanice na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR přijímat handicapované živočichy a dále kraje, v nichž se tyto obce nacházejí, tj. Pardubický kraj, Jihomoravský kraj a kraj Vysočina.
Na základě získaných údajů je zřejmé, že z v roce 2020 nejvyšší dotaci na provoz stanice poskytlo město Svitavy, a to ve výši 100 tisíc korun. Z dalších uvedených obcí byly poskytnuty příspěvky v částkách od 0 Kč do 20 tisíc korun. Konkrétní výčet obcí a krajů s údaji o tom, zda je Zelené Vendolí požádalo o podporu, poskytnutá výše podpory či zamítnutí podpory za období 2020 a 2021, jsou uvedeny v přiložených souborech.

Starosta města Svitavy David Šimek k situaci dodal: „Ačkoliv není na dotaci právní nárok, město Svitavy si cení práce, kterou záchranná stanice odvádí a je připraveno v případě opětovné žádosti poskytnout nejvyšší dotaci ze všech měst a obcí spádového území.  Uvědomujeme si, že v dnešní době je těžké sehnat prostředky na chod stanice. Proto záchranné stanici doporučujeme poslat žádost o podporu i dalším zhruba 170 obcím ze spádového území, které doposud nebyly osloveny. Tím by mohlo být získáno dostatek financí na provoz stanice. Není ale možné spoléhat se pouze na naši nadstandardní podporu, obzvláště když žadatel odmítá po několika výzvách doložit požadované dokumenty.“

 

Kateřina Kotasová