Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » Z LISTOPADOVÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Z LISTOPADOVÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

8. 11. 2021

Ke svému plánovanému jednání zasedl základní orgán obce Svitavy po téměř dvou měsících ve středu 3. listopadu. Zasedání se zúčastnilo 22 z celkem 26 zastupitelů. Program naplnila dvojice hlavních bodů.

V rámci majetkoprávních úkonů zastupitelé schvalovali především nákupy či prodeje jednotlivých pozemků v katastrálním území města. 

V druhém bodě – operativních zpráv, se řešily různorodé podněty, např.:  

V rámci ekonomických úkonů zřizovatele bylo mj. rozhodnuto o navýšení neinvestičního příspěvku Městskému muzeum a galerii ve Svitavách o 120 tisíc korun, a to na úhradu instalace čtyř dřevěných soch a jedné dřevěné lavičky, které vznikly v rámci letošního Řezbářského memoriálu Aloise Petruse. Lavička bude umístěna u rybníku Rosnička, sochy budou instalovány v areálu svitavského stadionu.

Bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace z Fondu regenerace památek města Svitavy na opravy budov na náměstí Míru ve Svitavách. Byly schváleny čtyři návrhy o poskytnutí zápůjčky ze sociálního fondu v celkové výši 100 tisíc korun.

Byla schválena návratná finanční výpomoc ve výši 210 tisíc korun Základní škole Svitavy, náměstí Míru 73, která uspěla s žádostí o dotaci z Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II a realizuje projekt „Dejme šanci nadaným II“. Cílem tohoto projektu je identifikovat nadané žáky v mladším školním věku a připravit jim odpovídající podmínky pro jejich rozvoj tak, aby jejich vlohy byly maximálně využity. Vzhledem k tomu, že dotace bude vyplacena až následně po dokončení realizace projektu, požádal ředitel o návratnou finanční výpomoc na předfinancování, kterou škola uhradí z přijaté dotace nejpozději do konce roku 2022.

Nejvíce diskutovaným bodem bylo poskytnutí dotace ZO ČSOP Zelené Vendolí, které žádalo město o dotaci ve výši 100 tisíc korun na provoz záchranné stanice, která na konkrétně vymezeném území působnosti (312 obcí, v celkem třech krajích) zajišťuje komplexní péči o všechny živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě s cílem navrátit je zpět do přírody. Tato dotace se tedy netýká podpory na provoz psího útulku ve Vendolí, jak bývá často chybně interpretováno. Zastupitelé poskytnutí dotace v této výši neschválili, ale odhlasovali, aby město zaslalo Zelenému Vendolí výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 25 tisíc korun adresované přímo Radě města Svitavy, která může o udělení dotace v této výši rozhodovat.
V souvislosti s aktualizací směrnic, upravujících zásady k používání finančních prostředků ze sociálního fondu města Svitavy pro zaměstnance zařazené do Městského úřadu Svitavy, do organizačních složek, útvaru interního auditu a do Městské policie Svitavy byla schválena aktualizace této směrnice. 

Naposledy se zastupitelstvo v letošním roce sejde ve středu 8. prosince 2021

Kateřina Kotasová