Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » Z LEDNOVÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Z LEDNOVÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

31. 1. 2023

V pondělí 30. ledna se poprvé v roce 2023 sešlo Zastupitelstvo města Svitavy ke svému společnému jednání. Program naplnila čtveřice hlavních bodů.

Na začátku vzalo zastupitelstvo na vědomí dvě zprávy.

První byla výroční zpráva o školství, díky které získali zastupitelé mj. přehled o počtu dětí navštěvujících městem zřízené mateřské a základní školy, o začleňování ukrajinských dětí do systému či o činnosti jednotlivých školských zařízení. V této záležitosti je dobré podotknout, že se město Svitavy účastní pilotního projektu MŠMT pro vznik tzv. Středního článku podpory, jehož hlavním cílem je zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím komplexní podpory škol, zejména při finančním řízení a péči o majetek apod. Podle nedávných informací zveřejněných MŠMT bude tento projekt propsán na celé území ČR a financován prostřednictvím Operačního programu Jan Amos Komenský. 

Druhou zprávou bylo popsání dopravní situace ve městě za období listopad 2021 – září 2022. Mezi stěžejní události, které ve sledovaném období nastaly, můžeme zařadit:

 

  • Realizaci kruhového objezdu z tzv. LEGO panelů při výjezdu ze Svitav směrem na Opatov, díky kterému došlo ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy při průjezdu touto křižovatkou a značnému snížení dopravních nehod.
  • Zahájení výstavby obchvatu Hradec nad Svitavou – Lačnov, který by měl být uveden do provozu na konci letošního roku.
  • Dokončení rekonstrukce dětského dopravního hřiště, které bylo nově v určité dny také zpřístupněno veřejnosti.
  • Změnu organizace dopravy na náměstí Míru spočívající ve změně dopravního značení, výměny parkovacích automatů a uzavření jednoho z výjezdů.
  • Zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Poličská zbudováním nového přechodu pro chodce a úpravou autobusových zastávek.

 

Z jednotlivých analýz a průzkumů se ukázalo, že dopravu ve městě velikosti Svitav nelze řešit nahodilými řešeními, ale je třeba vytvořit komplexní strategický dokument. Tím se má stát vznikající „Plán udržitelné mobility města“, ve kterém bude zpracováno komplexní řešení dopravní dostupnosti, zvýšení dostupnosti v dopravě, snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí, zlepšení účinnosti a hospodárnosti přepravy osob a zboží, a to pro období až do roku 2040. 

 

Po majetkoprávních úkonech zastupitelé přešli ke schvalování operativních zpráv, kdy byla mimo jiné:

 

  • Prodloužena Koncepce proseniorské a prorodinné politiky města Svitavy pro rok 2018–2022, resp. 2020-2022, až do konce letošního roku s tím, že nová koncepce by měla vzniknout během roku letošního.  
  • Schválena dotace z Fondu regenerace památek, v rámci kterého přispívá město Svitavy majitelům budov v historické části města na opravy a rekonstrukce těchto nemovitostí.
  • Schváleny záměry realizací několika projektů. Ať už jde o projekty související s instalací fotovoltaických elektráren na budovách městských objektů (MŠ Milady Horákové, ČOV Svitavy, Seniorcentrum, svitavský stadion, Internátní školní jídelna). Schválení podpory projektu Podnikni to, který pomáhá rozjet podnikání místním občanům. Tak v neposlední řadě schválení záměru realizace vybudování cyklostezky Svitavy-Koclířov.
  • Schválen přesun zeminy shromažďované pro budoucí využití při zbudování poldrů, který se nachází na pozemku za stávajícím překladištěm odpadů při výjezdu na Moravskou Třebovou.  V těchto místech bude totiž umístěna nová výjezdová základna zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje ve Svitavách, která by se měla začít stavět v jarních měsících letošního roku. 

 

Po projednání připravených bodů se mezi zastupiteli vedla diskuze týkající se parkování na náměstí, konkrétně o výši ceny parkovacích karet. Z diskuze vyplynul úkol pro jednotlivé politické subjekty, které mají dát dohromady své podněty dopravní komisi. Ta se následně bude zabývat vyhodnocením a možnými doporučeními pro úpravu výše ceny.
 

Kateřina Kotasová