Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VE SVITAVÁCH ČEKÁ MODERNIZACE

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VE SVITAVÁCH ČEKÁ MODERNIZACE

12. 1. 2023

Ke konci roku 2022 skončil městu Svitavy odběr energií za výhodné ceny. Město proto přijalo, nebo se chystá přijmout, různá opatření, která by mu měla pro příští roky uspořit finanční prostředky. Jedním z nich je modernizace veřejného osvětlení.

S aktuální energetickou krizí se potýkají v podstatě všechna města v České republice. Vedení města Svitavy proto již od jejího propuknutí promýšlí různá opatření, která bude nutné z důvodu šetření nákladů přijmout. Do konce roku 2022 využívalo město energii za výhodné ceny zafixované již před dvěma lety. Do rozpočtu za rok 2022 se tedy nárůst cen prozatím nepromítnul. V  roce 2023 se ovšem očekává rapidní navýšení. „Na rok 2022 jsme měli v rozpočtu města vyčleněno na energie přibližně 30 milionů korun. V rozpočtu pro příští rok počítáme s 65 miliony,“ konstatoval značný rozdíl starosta města David Šimek.

Mezi první zavedená opatření patří například výměna zářivek ve školských zařízeních za úspornější LED variantu. „Všem školám, které ještě neměly svítidla vyměněná, schválilo zastupitelstvo na svém prosincovém jednání investice právě na změnu osvětlení na LED variantu. Při výměně jsme se zaměřili na světelné zdroje, díky nimž dojde následně k alespoň 50% úspoře nákladů,“ přiblížil jednu z možností šetření Šimek.

V sekci veřejného osvětlení plánuje město Svitavy v roce 2023 rozsáhlou modernizaci. Z celkových 1 907 svítidel jich je v LED provedení zhruba 30 procent. V průběhu nadcházejících dvou let by mělo dojít k výměně téměř všech zbývajících. V 1. etapě bude obměněno 840 kusů zdrojů. Každé z nich bude vybaveno řídícím systémem a jejich světelné schéma bude nastaveno na maximální možnou úsporu při minimální intenzitě osvětlení dle platných doporučujících norem a Generelu veřejného osvětlení. Na projekt modernizace sítě VO již byla městu Svitavy schválena státní dotace.

Začátkem roku také došlo k instalaci dálkově řízených spínacích relé na všech 42 rozvaděčích veřejného osvětlení, díky čemuž mohou být světelné zdroje ovládány dálkově. Vzhledem k tomu, že se systém nastavuje a zkouší se jeho funkčnost, může v současné době ve městě docházet ke krátkodobému zhasínání VO ve večerních hodinách nebo naopak svícení v hodinách denních.
 

Kateřina Kotasová