Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » Úsekové měření Svitavy, Opatov

Úsekové měření Svitavy, Opatov

17. 6. 2020

Zajištění bezpečnosti a zklidnění dopravy je již dlouhodobě projednávaným tématem nejen na území města Svitavy, nýbrž i v okolních obcích. Nyní jsme na prahu spuštění technického řešení této problematiky ve Svitavách a v obci Opatov, kdy v cestě zprovoznění úsekového měření do plného režimu stojí již jen několik posledních administrativních kroků.

V květnu 2019 proběhlo statistické vyhodnocení průjezdnosti řešeného území, které ukázalo překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci (50 km/h) průměrně necelý tisíc za den. Na základě tohoto vyhodnocení se přistoupilo k rozhodnutí o zavedení úsekového měření rychlosti.
Na Městském úřadě Svitavy byly vytvořeny nové pracovní pozice pro administrativní zpracovávání a vyhodnocování přestupků, v současné chvíli jsou obsazeny tyto pozice dvě, jsme však připraveni v případě rozšíření měření i v ostatních okolních obcích tento tým rozšířit o dalšího pracovníka, neboť z pozice obce s rozšířenou působností jsme povinni vybírat přestupky i pro obce spadající do správního obvodu. Společně se Svitavami bude úsekové měření probíhat také v Opatově a uvažují o něm velmi vážně například i obce Březová nad Svitavou nebo Moravská Chrastová. Z toho důvodu bylo potřeba posílit odbor dopravy.

V zadávací dokumentaci pro výběr poskytovatele služeb byl pronájem technologie úsekového měření stanoven na dobu pěti let. Výběrové řízení se vztahovalo jak na město Svitavy, tak na Opatov, kde bude v obou případech probíhat obousměrné měření ve dvou schválených úsecích. Na těchto pět let byla pro obě měření vysoutěžena celková cena 5,9 milionu korun bez DPH. Výběrové řízení bylo provedeno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a veřejně vedeno na portálu Národního elektronického nástroje. Do ceny je mimo jiné zahrnuta i instalace zařízení, softwarového vybavení, zajištění údržby a servisu.

Jiří Johanides