Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » Svitavy zmodernizují sběrný dvůr

Svitavy zmodernizují sběrný dvůr

16. 10. 2020

Město Svitavy podniká další z důležitých kroků v odpadovém hospodářství. V příštím roce by mělo přistoupit k dlouhodobě plánované modernizaci sběrného dvora. Dnes jsme obdrželi informaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky, že náš projekt bude podpořen z Operačního programu Životní prostředí, přesněji z programu Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, přičemž na samotnou realizaci obdržíme necelých 9,5 milionu korun. Celková odhadovaná cena projektu mírně přesahuje 14,5 milionu Kč a zbývající částku do celkové ceny doplatí město Svitavy z vlastního rozpočtu.

Tento projekt řeší špatné technické uspořádaní současného sběrného dvora ve Svitavách. Současné rozložení objektů v areálu neumožňuje efektivní nakládání s odpady a zabraňuje tak vyšší kapacitě přijímaných odpadů, stejně tak i špatná dostupnost zabraňuje manipulační technice v efektivní práci. Cílem je prostřednictvím stavebních opatření zefektivnit manipulační plochu, která tak bude odpovídat současným trendům odpadového hospodářství. Případná realizace umožní uvolnění prostoru pro přijetí dalších 723,5 tun odpadů ve sběrném dvoře, čímž dojde i k navýšení celkové kapacity systému separace a svozu všech odpadů za kalendářní rok.

Samotným stavebním řešením se rozumí vybudování dvou skladovacích hal, instalace mostní automobilové váhy, rozšíření zpevněných ploch uvnitř areálu sběrného dvora, oplocení, instalace posuvných bran a dešťové kanalizace.

Pokud vše půjde podle plánu, pak k zahájení zhruba devítiměsíční výstavby moderního sběrného dvora ve Svitavách by se mělo přistoupit začátkem března příštího roku. V případě hladkého průběhu výstavby a ukončení kolaudačního řízení bychom se tak nového sběrného dvora v plné parádě mohli dočkat začátkem roku 2022. 

Jiří Johanides