Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » Svitavy pořídí popelnice na plast pro všechny rodinné domky

Svitavy pořídí popelnice na plast pro všechny rodinné domky

15. 10. 2020

Město Svitavy a jeho vedení se rozhodlo podpořit a více motivovat občany Svitav, aby přistupovali k třídění odpadu a především k separaci plastového odpadu s větší zodpovědností a hledalo způsob, jak jim tento úkon co nejlépe usnadnit a přiblížit. Nakonec se v rámci projektu „Pořízení sběrných nádob na třídění odpadu pro město Svitavy“ ucházelo o dotační titul a spolufinancování z Operačního programu životní prostředí pro léta 2014-2020.

Dnes jsme obdrželi informaci, že se Státní fond životního prostředí České republiky rozhodl naši iniciativu podpořit a poskytne nám 85% dotaci na pořízení nádob pro všechny rodinné domky ve Svitavách.

Odhadované náklady se blíží k 1,5 milionu korun, přičemž dotační podpora mírně přesáhne 1,2 milionu Kč. Město z těchto prostředků pořídí celkem 1400 kusů popelnic, do nichž s největší pravděpodobností již v příštím roce budou moci obyvatelé Svitav separovat plastový odpad. 

Slibujeme si od toho navýšení poměru separovaného odpadu vůči směsnému komunálnímu odpadu pořízením nádob, jenž budou poskytnuty přímo do domácností ve spádové oblasti Svitav. Zároveň také věříme, že se tímto uleví přeplněným kontejnerovým stáním, která v dnešní době nezvládají větší přísun plastového odpadu. Svoz těchto nádob bude zajišťovat město Svitavy ve spolupráci s firmou LIKO SVITAVY a.s. Očekávaným výsledkem je vytěžení 53 tun plastu za rok z tohoto projektu pořízených sběrných nádob.

Jiří Johanides