Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » SVITAVY POŘÍDÍ OBČANŮM KOMPOSTÉRY 

SVITAVY POŘÍDÍ OBČANŮM KOMPOSTÉRY 

7. 3. 2023

Město Svitavy hledá možnosti, jak snížit množství vyprodukovaného komunálního odpadu a přiblížit se tak stanoveným limitům. Již od roku 2021 mají obyvatelé v rodinné zástavbě možnost třídit plasty přímo od domu, v příštím roce by se mohli pustit do kompostování.

Vedení města společně s odborem životního prostředí stále hledá způsoby, díky kterým by mohlo klesnout množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu (SKO) ve Svitavách. Jednou z možných cest je vyčlenění bioodpadu. Podle statistik totiž tvoří kuchyňský a zelený odpad až 32 % obsahu běžné české popelnice na SKO. Přitom bioodpad je velmi dobře využitelný a na skládku v žádném případě nepatří. Vzniku tohoto odpadu lze navíc jednoduše předejít správným kompostováním.

Město Svitavy proto zvažovalo podání žádosti v dotačním titulu, který by zajistil zahradní kompostéry pro občany zdarma. Rozhodujícím kritériem pro podání žádosti byl zájem občanů. V únoru tak mohli Svitavané vyplnit krátký dotazník týkající se získání kompostéru zdarma. Díky kladné odezvě, kdy dotazník vyplnilo již téměř 500 zájemců, podalo město Svitavy žádost o dotaci na nákup 1 000 kusů kompostérů. Na podzim letošního roku by tak mohlo být vypsáno výběrové řízení na dodavatele a před příštím jarem by se kompostéry mohly začít distribuovat obyvatelům rodinných a bytových domů se zahradou. Lidé mají stále možnost se k této akci připojit. 

Kateřina Kotasová