Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » SVITAVY PODALY ŽÁDOST O DOTACI NA CYKLOSTEZKU

SVITAVY PODALY ŽÁDOST O DOTACI NA CYKLOSTEZKU

18. 10. 2023

V roce 2025 bychom se mohli dočkat významného kroku ve prospěch cyklistů v regionu. Město Svitavy podalo v tomto týdnu žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na vybudování cyklostezky spojující Koclířov a Svitavy, která vyjde na téměř 34 milionů korun. 

V současnosti nedisponuje úsek Svitavy – Koclířov žádnou cyklostezkou a občané musí pro své dojíždění využívat frekventovanou silnici I/34. Přitom doprava v tomto úseku, stejně jako na dalších komunikacích, houstne. V roce 2020 tudy projelo průměrně 7 486 vozidel denně, což podtrhuje naléhavost situace a nutnost vytvoření bezpečnějšího prostředí pro cyklisty.

Právě navrhovaná cyklostezka, s relativně krátkou délkou 3 km, bude klíčovým prvkem zajišťujícím bezpečnost cyklistů. Celkové náklady na projekt jsou odhadnuty na 33,8 milionu korun, z nichž by dotace mohla pokrýt 28,7 milionu korun. V případě úspěšné žádosti o dotaci by mohla výstavba cyklostezky začít v létě příštího roku s dokončením v roce 2025.

Cyklostezka je plánována jako místní komunikace IV. třídy, což znamená, že nebude přístupná motorovým vozidlům. Kryt je navržen z asfaltového betonu o celkové šířce 2,5 metru, s vedlejší zpevněnou krajnicí.

Trasa cyklostezky začne ve Svitavách na křižovatce ulic Olomoucká a Průmyslová, a to obnovou 180 metrů živičného krytu v ulici Olomoucká a vyznačením cyklistických pruhů při krajích této komunikace. Dále by měla pokračovat podél navržené přeložky silnice I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov, kterou podejde pomocí rámového propustku a odtud bude trasována směrem ke stávající silnici I/34 Svitavy – Koclířov, od které se odkloní pouze v místě „vodárny“. Končit by měla v Koclířově, kde se bude možné napojit na cyklotrasu č. 4044.

Jako nedílná součást projektu je plánována výsadba lipové aleje. Tato alej, kromě poskytování stínu pro projíždějící cyklisty, bude mít v krajině také retenční funkci. Pro výsadbu jsou doporučeny původní druhy lip, jako například lípa srdčitá či velkolistá, v celkovém počtu 133 kusů.
 

Kateřina Kotasová