Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » PŘESTAVBA SVITAVSKÉHO BAZÉNU SE RUŠÍ

PŘESTAVBA SVITAVSKÉHO BAZÉNU SE RUŠÍ

1. 11. 2021

Projekt velkých stavebních úprav a přístavby na svitavském bazéně se ruší. Dnes rozhodla Rada města Svitavy o zrušení zadávacího řízení této veřejné zakázky. Hlavním důvodem je celková cena projektu, která by značně zatížila rozpočet města na několik budoucích let a ztížila další městské investice. Bazén se tak postupně dočká pouze nutných provozních úprav.

„Situace nás mrzí, protože jsme chtěli, aby naši obyvatelé měli k dispozici moderní plavecký bazén s wellness částí a nemuseli za takovým zážitkem dojíždět do okolních měst. Hledali jsme a zkoušeli různé dotační programy, které by nám s financováním takto velkého projektu pomohly, bohužel i přes veškeré úsilí jsme na dotace nedosáhli. Rozhodnutí o tom, že do projektu nepůjdeme, je, myslím, ekonomicky zodpovědné,“ dodal po zasedání Rady starosta města David Šimek.  

Svitavský plavecký bazén byl otevřen v roce 1994 a doposud neprošel žádnou výraznější inovací.  Již od roku 2016 se proto ve Svitavách diskutuje o jeho větší rekonstrukci a přístavbě. Místním obyvatelům chybí doplňkové prvky (wellness apod.), správa bazénu by pro změnu ocenila modernější technologie. Dvakrát byl projekt „Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu Svitavy“ těsně před startem a dvakrát byl z ekonomických důvodů stopnut. 

V říjnu 2020 bylo, do třetice, zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky, přičemž si město Svitavy vyhradilo právo zrušit zadávací řízení z důvodu, pokud nejnižší hodnocená nabídková cena přesáhne 170 milionů korun bez DPH. V  době zahájení zadávacího řízení mělo město Svitavy vyčleněny finanční prostředky ve výši 110 milionů korun (včetně přiznané dotace 12 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí) a předpokládalo získání úvěru ve výši 60 milionů korun, tj. celkem 170 milionů korun. V prosinci 2020 podalo také město Svitavy žádost o dotaci v rámci dotačního investičního programu Národní sportovní agentury a doufalo v zisk dotace alespoň 50 milionů korun. Předmětná výzva byla ovšem 4. srpna 2021 zrušena.

V půli srpna 2021 provedla komise jmenovaná zadavatelem hodnocení nabídek, na jehož základě byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka, která značně převyšovala stanovenou „hraniční cenu“. Vzhledem k situaci, kdy nejsou aktuálně vyhlášeny žádné vhodné dotační tituly, které by alespoň na část předmětu plnění veřejné zakázky poskytly finance, by spuštění přestavby mělo zásadní vliv na městský rozpočet. A protože má Město Svitavy další projektové záměry (mj. úpravy veřejných prostranství v sídlištích města, opravy místních komunikací, muzeum betlémů, či rekonstrukce podchodu u Ottendorferovy knihovny aj.), rozhodla Rada města o zrušení zadávacího řízení této veřejné zakázky.

I tak ale bazén nezůstane v současném stavu, protože je nutné řešit některé zásadní záležitosti jako zateplení, úpravu vzduchotechniky nebo rekonstrukci technologií. Realizace všech těchto úprav bude probíhat průběžně do roku 2023 a odhadované náklady jsou 80 milionů korun. 

Kateřina Kotasová