Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » NOVÁ CENA PARKOVACÍCH KARET 

NOVÁ CENA PARKOVACÍCH KARET 

4. 7. 2023

Od 1. července ve Svitavách platí nové ceny na pořízení parkovacích karet. Svitavané, kteří bydlí v dané lokalitě, si díky tomu v případě zájmu budou moci zakoupit parkovací karty mnohem výhodněji.

Po vyhodnocení výše cen parkovného v placených lokalitách ve Svitavách došlo po jeden a půl roce ke změně ceny. Ta se netýká krátkodobého parkovného, ale především ceny parkovacích karet.
 
Rada města Svitavy na svém zasedání 5. června 2023 schválila nové nařízení, které vymezuje oblasti města, ve kterých lze komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Společně s nařízením schválila také nový ceník úhrady. Obojí nabylo účinnosti 1. července 2023.

Nový ceník úhrady zavádí možnost zakoupení 14denní parkovací karty za 1 000 Kč

Nově budou k dostání zvýhodněné parkovací karty pro fyzické osoby s trvalým pobytem ve vymezené lokalitě, nebo s doloženou nájemní smlouvou ve vymezené lokalitě (podmínkou je ovšem zároveň trvalý pobyt ve Svitavách), a to následovně: 
•    pololetní za 1 500 Kč a roční za 2 000 Kč pro první vozidlo;
•    pololetní za 3 000 Kč a roční za 5 000 Kč pro druhé vozidlo;
•    pololetní za 5 000 Kč a roční za 8 000 Kč pro třetí a každé další vozidlo.

Podnikatelé, kteří mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené lokalitě, pořídí parkovací karty také výhodněji:
•    pololetní za 2 000 Kč a roční za 3 000 Kč pro první vozidlo;
•    pololetní za 3 000 Kč a roční za 5 000 Kč pro druhé vozidlo;
•    pololetní za 5 000 Kč a roční za 8 000 Kč pro třetí a každé další vozidlo.

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, uživatelé vozidel s označením O7, O2, O5 a O5b mohou parkovat v placených lokalitách kdekoliv zdarma.

Doposud se letos prodalo 48 parkovacích karet. Občanům nebo podnikatelům, kteří si již roční parkovací kartu zakoupili za dříve platnou cenu, bude rozdíl v ceně bezhotovostně vrácen na základě písemné žádosti podané na odbor dopravy (nutností je vlastnoruční podpis). 
Karty se vydávají v elektronické podobě a je možné je zakoupit na podatelně MěÚ.
 

Kateřina Kotasová