Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » Městská zeleň v ulicích Pražská a Školní

Městská zeleň v ulicích Pražská a Školní

19. 8. 2020

Ulice Pražská je již nějaký ten pátek jedním z nejvíce řešených témat na území Svitav. Během posledních let se dočkala opravené kanalizace i vodovodu, moderního osvětlení i vyspravení komunikace. Poslední řešenou oblastí je tedy zeleň. Již od křižovatek s ulicemi Sokolovská, Poličská a T. G. Masaryka radnice ve spolupráci s místními zahradními odborníky dlouhodobě pracuje na rekonstrukci městské zeleně, především obnově parteru i stromového patra, za účelem vytvoření adekvátní a krásné přírodní brány do města, neboť ulice Pražská slouží jako jeden z nejdůležitějších vjezdů do města pro automobilní dopravu.

V loňském roce zde došlo k vykácení jasanů, jenž byly ve špatném zdravotním stavu. Tyto stromy nahradí habry s úzkou korunou. Tím dojde k zlepšení biodiverzity, mikroklima, ekologické, izolační i estetické funkce celého prostoru. Společně s habry zde také vyroste travnatý pás s trvalkovým podrostem, který promění jednu z hlavních přístupových cest v krásnou kvetoucí ulici. Ten je doplněn na ulici Sokolovská o kvetoucí pás keřů, trvalek a okrasných trav a cibulovin.

Kvetoucí pásy navazují na výsadby s vyšším stupněm autoregulace v prostoru kruhového objezdu. Z vysazených trvalek jsou zastoupeny např. krásnoočko, mavuň červená nebo šanta. Sezonu poté zahajují úžasné kvetoucí cibuloviny (krokusy, tulipány, okrasný česnek), jenž jsou nejen atraktivní na pohled, ale především slouží jako zdroj potravy pro hmyz.

Na jaře tohoto roku se však hlavní pozornost odborníků přesunula přímo na podlouhlou část ulice Pražské. Zde bylo v jarních měsících vysazeno 24 stromů a v průběhu srpna byla zahájena výsadba 162 ks keřů, 15965 ks trvalek a 13956 ks cibulovin. Ta potrvá až do konce tohoto měsíce. Již v příštím roce si tak budeme moci užívat novou tvář při příjezdu do města i při cestování z krásných Svitav.

Druhou řešenou lokalitou byl parčík v ulici Školní. Jeho plocha je primárně pojednaná pro vizuální působení na projíždějící vozidla a chodce, kteří tudy směřují od centra města k vlakovému nádraží a obráceně. Pobytová funkce je zde až sekundární, řešené území tedy bylo navrženo pouze pro krátkodobé zastavení, nikoli delší pobyt či rekreaci.

Výsadba zde reaguje na hodnoty místa, které nesou zejména barokní sochy, kulturní stopa ve formě kamenů Esperanta či pohled na kostel Sv. Jiljí. Stávající sochy jsou tedy akcentovány výsadbou lípy srdčité. Tyto dva faktory spolu vytvoří jakousi izolační bariéru, která opticky a funkčně orámuje řešenou plochu podél řeky Svitavy. V neposlední řadě tím dosáhneme také zvýšení biodiverzity a vytvoření nového prostředí pro živočichy.

Celkově zde došlo k výsadbě plochy o rozměru 1 724,11 m2, přičemž nové útočiště zde našlo 11 stromů, 662 ks keřů, 697 ks trvalek a 250 ks cibulovin.

Jiří Johanides