Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » JAK SE ZMĚNÍ POPLATKY VE SVITAVÁCH

JAK SE ZMĚNÍ POPLATKY VE SVITAVÁCH

4. 1. 2023

Navyšování vstupních nákladů se také ve Svitavách promítne do poplatků. V roce 2023 zaplatí občané města více za odpady a také za vodu. Místní poplatek ze psů zůstane na stejné úrovni, jako tomu bylo v letošním roce.

Zvýšená cena energií, pohonných hmot nebo mzdové náklady. To je pouze lehký vyčet důvodů vedoucím ke zvyšování poplatku za komunální odpad. Opomenout se nesmí také nová legislativa, která obcím ukládá limit množství směsného komunálního odpadu vyprodukovaného jedním občanem za jeden rok. Při jeho překročení dochází k sankcím, v podobě zvýšení poplatku za uložení odpadu na skládku. „Odhadujeme, že ve Svitavách limit 190 kilogramů, který byl stanovený pro rok 2022, překročíme přibližně o 36 kilogramů,“ dodal k současné situaci ve Svitavách vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Svitavy Marek Antoš.

Na základě navýšení skutečných nákladů za nakládání s odpady, které město Svitavy bude v roce 2023 hradit společnosti LIKO SVITAVY, a.s. (960 Kč za osobu a rok), schválilo zastupitelstvo na svém prosincovém jednání navýšení poplatku za komunální odpad pro rok 2023, a to na 924 Kč za osobu a kalendářní rok.

Město Svitavy ovšem také připravilo několik novinek:

  • Poplatek je nově splatný až do konce září, lhůta pro uhrazení je tedy prodloužena o tři měsíce oproti letošnímu roku.
  • Poplatek za jednotlivé členy domácnosti je možné uhradit zvlášť. Vícečlenné domácnosti se tak mohou vyhnout jednorázovému vysokému výdaji za celou domácnost.
  • Město Svitavy také navýšilo příspěvek na občana, kterým je pokryt rozdíl mezi skutečnými náklady a občanským poplatkem za komunální odpad, a to z 24 na 36 korun.

 

Vlivem navýšení vstupních nákladů (elektrická energie, pohonné hmoty, chemikálie, armatury, cena externích služeb) a zvýšením potřeby prostředků pro obnovu vodovodů a kanalizací ze strany vlastníků, bude v roce 2023 navýšena také cena pro vodné a stočné
V roce 2023 budou platit tyto ceny: 

  • vodné - 49,16 Kč/m3 s DPH 
  • stočné - 53,23 Kč/m3 s DPH

 

Kateřina Kotasová