Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » DoŽÍT mezi svými

DoŽÍT mezi svými

14. 10. 2021

V říjnu oficiálně zahájila svoji činnost Domácí zdravotní péče (ošetřovatelská a paliativní) Charity Svitavy. Jejím hlavním cílem je poskytnout zdravotní péči nemocným a umírajícím lidem v pohodlí domova, a také potřebnou podporu jejich rodinám. Právě tato služba ve Svitavách a okolí doposud chyběla. Město Svitavy mělo o její spuštění velký zájem a podpořilo projekt částkou 500 tisíc korun. O pacienty se bude starat pět všeobecných zdravotních sester, podle potřeby až 24 hodin denně, 365 dní v roce.

S myšlenkou paliativní péče si ředitelka Charity Svitavy Vendula Kouřilová pohrávala zhruba dva roky a je spokojená, že se vše podařilo dotáhnout k jejímu spuštění. Služba je určena obyvatelům 17 obcí nacházejících se v rámci ORP Svitavy. Náklady na její vznik jsou poměrně vysoké. Bylo potřeba zajistit nejrůznější potřebná školení a zdravotnické vybavení pro sestry, polohovací postele pro pacienty a celou řadu dalších pomůcek (např. oxygenerátory). Personál také musí k pacientům, někdy i několikrát denně, dojíždět. „Aby se k nim naše setry dostaly, náš partner Louda auto pobočka Svitavy nám bezplatně zapůjčil k užívání 5 nových fabií! Patří jim za to náš obrovský dík, protože je to opravdu velkorysá pomoc!“ dodala při předávání automobilů ředitelka Vendula Kouřilová.
Paliativní péče je určena nevyléčitelně nemocným lidem, u nichž byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. Pomáhá jim tišit bolest fyzickou i duševní. A to vše v domácím prostředí.  Většina lidí si přeje umřít doma, realita je ovšem taková, že 70 % umírá v nemocnicích, bez svých blízkých. Právě paliativní péče je možností, jak stonat a důstojně umřít v domácím prostředí, kde pacientům a jejich rodinám pomáhá vyškolený personál tuto nelehkou situaci zvládnout. I proto zní motto projektu - „DoŽÍT mezi svými“. Domácí zdravotní péči předepisuje praktický lékař nebo ošetřující lékař při propouštění z nemocnice a je hrazena zdravotní pojišťovnou. Pro indikované pacienty je tedy zdarma. Domácí zdravotní péče má k dispozici také multidisciplinární tým, takže kromě zdravotních sester může nemocné navštívit i sociální pracovník, psycholog či duchovní. 

Vznik zdravotní (ošetřovatelské a paliativní) péče na Svitavsku významnou měrou podpořilo  město Svitavy a starosta David Šimek, když se rozhodl spolu s Charitou pracovat na získání potřebných administrativních náležitostí a zároveň se zapojil do oslovování dárců. Město Svitavy podpořilo projekt částkou 500 tisíc korun. Podporu projekt získal i u okolních obcí, firemních dárců či jednotlivých občanů. 

Kontakt pro média:
Mgr. Kateřina Kotasová
Tisková mluvčí 
Tel.: 606 526 788
Email: katerina.kotasova@svitavy.cz